गोंयांत 15 डिसेंबरा सावन सेरेंडिपीटी आर्ट फेस्टिव्हल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कलाकारांक आनी कलाकृतींक मेळटा उर्बा
भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी ः दोन वर्सांचे प्रतिक्षे उपरांत सेरेंडिपीटी आर्टस फेस्टिव्हल आपले पांचवे आवृत्ती सयत एका नव्या ढंगांत आनी नव्या दृश्टीकोनांत येता. गोंय ह्या प्रदेशांतलें एक मुखेल सांस्कृतीक थळ जावचें ह्या हेतान ह्या फेस्टिव्हलाचें आयोजन जाता.
सेरेंडिपीटी आर्टस फेस्टिव्हल पुराय दक्षीण आशिया आनी संवसारभरांतल्या कलाकारांक, क्युरेटरांक, संभाशण आनी सर्जनशील सहकाऱ्यांक एकठांय हा़डटा आनी तांचे कलेक पसवण दिता.
कोरोनाचे महामारेक लागून फाटलीं दोन वर्सां आॅनलायन फेस्टिव्हल पळोवन उबगल्ल्या लोकांक ही आॅफलायन कार्यावळ निश्चितूय नवी ऊर्बा दितली आनी तांचे मदीं उमळशीक जागयतली. नव्या प्रेक्षकांक कलाकार आनी तांच्या कलाकृतींची वळख करून दितली. प्रोग्रामिंग कल्पना आनी शक्यतायांचो मार्ग उक्तो करतले. हो सेरेंडिपीटी आर्टस् फेस्टि्व्हल अंदूं 15 डिसेंबरा सावन सुरू जातलो.
सेरेंडिपीटी आर्ट्स फेस्टिव्हल फावंडेशन अॅण्ड फेस्टिव्हलची संचालिका स्मृती राजगारहिया हांणी पणजे फेस्टिव्हलाची पांचवी आवृत्ती जाता म्हणून खोस उक्तायल्या.
सेरेंडिपीटी फेस्टिव्हल सर्जनशीलताये खातीर एक बरो उपक्रम आसा. जो सांस्कृतीक विकासाक चालना दिता आनी सांस्कृतीक भागीदारांक उर्बा दिता.
हो महोत्सव दर वर्सा डिसेंबरांत जाता. तो सांस्कृतीक प्रकल्प जो भारतांतल्या कलांमदीं सकारात्मक बदल घडोवन हाडटा. व्हिज्युअल, परफाॅर्मिंग आनी पाककला कलांच विस्तार आशिल्ल्या फेस्टिव्हलाच्या प्रोगामिंगांत संगीत, नाच, व्हिज्युअल आर्टस, हस्तकला, फोटोग्राफी, चित्रपट आनी थिएटर हांचो आसपाव आसा.