गोंयांत सैमीक शेतीचेर भर दिवपाक 20 जून सावन खाशेलें संशोधन

न्हावेली शेतकरी मेळाव्यांत जेश्ट शेतकारांचो भोवमान करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री : आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय तयार करतलो

दिवचल: राज्याची गिरेस्त शेती संस्कृताय मुखार व्हरपा खातीर आधुनीक पांवड्यार शेतीची गरज आसा आनी सैमीक शेतीचेर भर दिवपा खातीर 20 जून सावन खाशेलें संशोधन सुरू करतले. जमनीची सुपीकताय वळखून लागवड करतना उण्या जाग्याचेर चड उत्पन्न घेवन दरेका गांवांत भाजीपालो, फळां, दूद आनी हेर उत्पादनां तयार करून आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय तयार करतले. अशें केल्ल्यान गोंय हें प्रत्येकाक प्रेरणा दिवपी थारतलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 

न्हावेली पंचायत सभाघरांत शेती मेळाव्याचें आयोजन केल्लें किसान सेलचे वासुदेव मेंग गांवकार, उदय प्रभुदेसाय, जिल्हो वांगडी गोपाळ सुर्लकार, सुभाष मळीक, कालिदास गांवस, सुभाष फोंडेंकार, निलीमा गांवस, नम्रता गवस आनी हेर पंच, सरपंच हाजीर आशिल्ले. 

किसान क्रेडीट कार्ड व्हड वरदान थारिल्ल्यान आतां फूल विक्रेत्यांकूय उद्देग आधार कार्ड दितले. ताचो योग्य वापर करचो, अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें सांगलें. 

सरकार शेती बागायती हरीत आनी धवल क्रांती खातीर जीं नांवां प्रयोग करतलीं तांकां सगळे तरेची मजत दिवपाचें आस्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. 

ह्या वेळार धा शेतकारांचो भोवमान केलो. तशेंच खूबश्या जाणांक किसान कार्ड, बियां, सारें तशेंच कलमांचेंय ह्या वेळार वाटप जालें. 

वासुदेव गांवकार हांणी प्रधानमंत्री मोदिजी हांच्या आठ वर्सांच्या कामाचो आढावो घेतलो.

आयज गोंयच्यान हेर राज्यांनी सदांच कोट्यांनी रुपयांचें दूद, भाजी, नुस्तें आनी हेर गजाली निर्यात जातात. हे सगळे पयशे गोंयच्या शेतकारांक मेळचे खातीर स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर जावपा खातीर प्रत्येकान योगदान दिल्यार खूबश्यो गजाली साध्य करप शक्य जातलें. जमनिची सुपीकताय वळखून लागवड करपाचेर भर दितना दरेकान शेती पडींग दवरी नासतना लागवड करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केलें.

निलिमा गांवस हांणी शेती येवजण्यांची म्हायती दिली. गोपाळ सुर्लकार हांणी येवकार दिलो. ह्या मेळाव्याक व्हडा संख्येन शेतकार हाजीर आशिल्ले.