गोंयांत मास्क सक्ती जावये

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोना दुयेंतींनी वाड, तज्ञ दोतोरांची समिती घेतली बसका


पणजी : गोंयांत कोरोना दुयेंतींनी परतून वाड जायत आसा. सध्या बादितांचें प्रमाण पांच टक्क्यांचेर पावला. फुडल्या चार दिसांत बादितांच्या आंकड्यांत वाड जाल्यार तज्ञ दोतोरांचे समितीची बसका जातली. हे बसकेंत मास्क सक्तीची अंमलबजावणी जावपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती भलायकी खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.

तज्ञ दोतोरांचे समितीचे अध्यक्ष तशेंच गोमॅकॉचे डॉ. शिवानंद बांदेकार हांचे कडेन हे विशीं संपर्क केलो, तेन्ना तांणी सांगलें, समितीची बसका केन्ना घेवपाची हाचो निर्णय अजून जावंक ना. पूण फुडल्या कांय दिसांत कोरोना बादितांनी वाड जाल्यार बेगोबेग समिती कडल्यान नियाळ बसका घेतले. कोरोना प्रसार आडावपाक खर पावलां उबारतले, अशें तांणी सांगलें.
फाटल्या कांय दिसा पसून 24 वरांतल्या कोरोना बादितांनी वाड जायत आसा. ताका लागून राज्य सरकारूच जागे जालां. भलायकी मंत्र्यान शेनवारा सकाळीं सोशल मिडिया वरवीं लोकां कडेन संवाद सादलो. कोरोना आडावपाक लोकांनी सरकाराक सहकार्य करचें, अशें तांणी आवाहन केलां.
गोंय पर्यटन राज्य आसा. ताका लागून राज्याक कोरोना पसून सुरक्षीत दवरपाक दरेक नागरिकान स्वता जावन कोवीड नेमांक पाळो दिवपाक जाय. तशेंच भौशीक सुवातेर मास्क वापरप गरजेचें, अशें तांणी म्हणलें.
गोंयांतलो कोरोना प्रसार आडावपाक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. कोरोनाचेर मात करपाक भलायकी खातें पुराय सज्ज आसा. ते खातीर नागरिकांनी लक्षणां दिसले उपरांत बेगोबेग स्वता जावन लागसारच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत वचून कोवीड चांचणी करून घेवची, अशें आवाहन तांणी केलां.
गोंयांत कोरोना बादितांची संख्या वाडत आसा. पूण विद्यार्थ्यांचें शिक्षणीक लुकसाण जावचे न्हय हे खातीर अंदूंचे शिक्षणीक वर्स सोमाराच्यान सुरू करपाचे निश्चीत केलां. ते प्रमाण भोवतेक शाळांनी कोरोना विशींच्या मार्गदर्शक तत्वां लागू करून नियमीत वर्ग घेवपाची तयारी सुरू केल्या. कांय शाळांनी मास्क घालप सक्तीचें आसतलें.

चार दिसांत 175 कोरोना दुयेंती
शुक्रार आनी शेनवारच्या 24 वरांत गोंयांत 36 नव्या कोरोना बादितांची नोंद जाल्या. ह्या काळांत भलायकी खात्यान 679 नमुन्यांची चांचणी केल्ली. हातूंत 36 जाण कोरोना बादीत मेळ्ळे. राज्याचे कोरोना बादीत जावपाचें प्रमाण 5.3 टक्के आसा. जाल्यार सक्रीय बादितांची संख्या 233 जाल्या. जूनाच्या सुरवाती पसून गोंयांत कोरोना बादितांचे संख्येंत वाड जायत आसा. फाटल्या चार दिसांत 175 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. हातूंत 1 जूनाक 42, 2 जूनाक 47, 3 जूनाक 50 आनी 4 जूनाक 36 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या.