गोंयांत बेगिनूच कृशी म्हाविद्यालयाची स्थापणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः डॉ. सावंत हांची घोशणा, राष्ट्रीय कृशी परिशदेचें उक्तावण

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : दापोलींतल्या (रत्नागिरी) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकणी कृशी विद्यापिठा कडेन कबलात करून गोंयांत बेगिनूच कृशी म्हाविद्यालय सुरू करतले. हे विशीं उलोवणी सुरू जाल्या. अंदूंच्या शिक्षणीक वर्सा पसून म्हणल्यार जून म्हयन्या पसून कृशी म्हाविद्यालय सुरू करपाचे यत्न आसात, अशी म्हायती डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
दापोलीचे ‘कोंकणी कृशी विद्यापीठ’ तशेंच ‘कृशी अर्थशास्त्र संस्था, महाराष्ट्र’ हांच्या जोड पालवान पोरणें गोंया एका हॉटेलांत राष्ट्रीय कृशी परिशदेचे आयोजन केल्ले. हे परिशदेचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली.
ह्या वेळार तांचे वांगडा केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, कृशी संचालक नेवील अल्फान्सो, आयसीएआरचे संचालक प्रवीण कुमार, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकणी कृशी विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत, कुलगुरू डॉ. विलास भाले, कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, डॉ. प्रकाश महिंदे हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
गोंयकारांनी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनासतना कृशी वेवसाया कडेन वळचे. गोंयांत कृशी वेवसाय मुख्य आसा. ताका परतून घटाय दिवपाक सरकार बांदील आसा. गोंयांतले जायते विद्यार्थी महाराष्ट्र तशेंच हेर राज्यांनी वचून कृशी विशयक शिक्षण घेतात. ताका लागून गोंयांत बेगिनूच कृशी म्हाविद्यालय सुरू करतले. हे विशींची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
कृशी उत्पादनां वाडोवपाक जायत्यो येवजण्यो कृशी खात्या वरवीं सुरू आसात. कृशी खातें तशेंच पोरणें गोंयांतल्या कृशी संशोधन केंद्र हांच्या जोड पालवान शेतकारांक वेळावेळार मार्गदर्शन करतात. अशा कृशी परिशदांक लागून शेतकारांक मार्गदर्शन मेळटा. आत्मनिर्भर भारता खातीर कृशी वेवसाय अदीक घटमूट जावप गरजेचें, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.