गोंयांत बिगर गोंयकारुच करतात चड गुन्यांवः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुन्यांवकारी सोंपोवपाक थळाव्यांनी पुलिसांक सहकार्य करचें


पणजी : दुसऱ्या राज्यांतल्यान येवन गोंयांत रावप्यां कडल्यान चडांत चड गुन्यांव घडटात. गोंयांतली गुन्यांवकारी सोंपोवपाक थळाव्यांनी पुलिसांक पुराय सहकार्य करचें, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. फुडल्या कांय म्हयन्यांत राज्याच्या पुलीस कायद्यांत बदल करतले, अशेंय तांणी स्पश्ट केले.

फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांतल्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. पुलिसांनी जायत्या प्रकरणांचो तपास पुराय करून गुन्यांवकारांचेर कारवाय केल्या. उरिल्ल्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचो सोद सुरू आसा. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयची बदनामी जाता. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा पणजेंतल्या पुलीस मुख्यालयाक भेट दिवन म्हासंचालक आनी हेर अधिकाऱ्यां कडल्यान राज्यांतल्या सध्याच्या गुन्यांवकारी घडणुकांचो नियाळ
घेतलो.
गोंयांत भायल्यान येवन राबितो करप्यां कडल्यानूच चडांत चड गुन्यांव घडटात, अशें दिसून आयला. हेर राज्यांतले नागरीक, पर्यटकांनी गोंयांत येवन रावपाक हरकत ना. पूण तकलेंत गुन्यांवकारी वृत्ती घेवन येवचे न्हय, अशें मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयतना म्हणलें. राज्यांतल्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांत उणें जालां. गुन्यांवकारींतल्यान राज्याक मुक्त करपाक पुलीस प्रसासना कडल्यान मोट्या प्रमाणांत जागृताय सुरू आसा. ताका अपेक्षीत येस लेगीत मेळटा. हाचे मुखारूय पुलीस हे विशीं जागृताय करीत रावतले. पूण गुन्यांवकारी सोंपोवपाक थळाव्यांनीय पुलिसांक योग्य ते सहकार्य करप गरजेचें, अशें तांणी सांगलें.
जायत्या प्रकरणांनी कागाळ करपा खातीर नागरिकांक पुलीस स्टेशनाचेर येवचे पडटा. तातूंत नागरिकांचो वेळ फुकट वता. ताका लागून फुडल्या कांय दिसांत ई-पुलिसींग सेवा सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. हे सुविधेचो लाव घेवन नागरिकांक घरबसल्या कागाळ नोंद करपाक मेळटली. गुन्यांवां विशीं कागाळ ऑनलायन पद्दतीन करून बेगोबेग मजत मेळोवप शक्य जातले, अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नमूद केले.

30 हजारा परस चड भाडेकरुंची पडटाळणी
गोंयांत विवीध राज्यांतल्यान येवन भाड्यान बिराडाक रावप्यांचो जायत्या गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला. जायत्या घडणुकांनी अशा भाडेकरूंची म्हायती घर धनयांनी पुलिसां मेरेन पावोवंक ना. ताका लागून सरकारान सगल्याच वाठारांतल्या भाडेकरूंची पडताळणी करपाक सुरवात केल्या. आतां मेरेन 30 हजारा परस चड भाडेकरूंची पडटाळणी केल्या, अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली.