गोंयांत फाल्यांच्यान दोन म्हयने नुस्तेमारी बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजीः गोंयांतलो नुस्तेमारी हंगाम फाल्यां 1 जून पसून बंद जातलो. वट्ट 61 दीस नुस्तेमारी हंगाम बंद आसतलो. ताका लागून नुस्तेमारी वेवसायिकांनी सगल्यो बोटी जेटीचेर सुरक्षीत नांगरून दवरल्यात. 1 ऑगस्टाच्यान परतून नुस्तेमारी वेवसायाक सुरवात जातली.
गोंयांत नुस्तेमारी वेवसाय जून आनी जुलय अशें दोन म्हयने बंद आसता. नुस्तेमारी खातीर नुस्तेमारी खात्या वरवीं बोटी उपलब्ध करतात. तशेंच ह्या कामा खातीर झारखंड, बिहारांतल्यान कामगार हाडटात. आतां दोन म्हयने नुस्तेमारी वेवसाय बंद जाल्ल्यान हे कामगार परतून आपल्या गांवां वतले.
गोंयांत नुस्तेमारी वेवसाय व्हड आशिल्ल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता. जून आनी जुलय हे दोन म्हयने नुस्त्यांचो प्रजजनाचो काळ आशिल्ल्यान सरकारान ह्या दोन म्हयन्यांत नुस्तेमारीचेर बंदी घातल्या. आतां 1 आॅगस्टाक परतून नुस्तेमारी वेवसाय सुरू जातलो.

दरेक वर्सा जून आनी जुलय अशें दोन म्हयने नुस्तेमारीचेर बंदी आसता. ताका लागून दोन म्हयने नुस्तेमारी बोटी जेटीचेर नांगरून दवरतात. नुस्तेमारी खात्या वरवीं सध्या 900 बोटी आसून ह्यो सगल्यो बोटी जेटीचेर सुरक्षीत नांगरून दवरल्यात. 1 ऑगस्टाच्यान परतून नुस्तेमारी वेवसायाक सुरवात जातली. ह्या दोन म्हयन्यांच्या काळांत बोटी खातीर आशिल्ले पॅत्रॉल-डिझेल पंप लेगीत बंद आसतले, अशें नुस्तेमारी खात्याचे उपसंचालक चंद्रकांत वेळीप हांणी सांगलें.