गोंयांत फार्म हावस धोरण तयार जातलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रा कडल्यान ‘टर्शरी कॅर’ सेंटरा खातीर 277 कोटी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांत फार्म हावसांची गरज आसा. फार्म हावसां खातीर बेगिनूच धोरण तयार जातलें. तशेंच कांक्रा सारक्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर टर्शरी कॅर सेंटर जातलें. केंद्रा कडल्यान टर्शरी कॅर सेंटरा खातीर 277 कोटी रुपयांचो निधी मेळटलो, अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
कपात सुचोवण्यो न्हयकारून भलायकी, रानां, नगरनियोजन, शार उदरगत खात्यांच्या मागण्यांक चर्चे उपरांत सभाघरांत मंजुरी मेळ्ळी.
म्हाविद्यालय हॉस्पिटला खातीर सुविधा तशेंच निधी खातीर अधिकार्यां सयत नीती आयोगाचे वांगडी डॉ. वी. के. पॉल हांची भेट घेतले. डीन तशेंच हेर दोतोरां कडेन चर्चा करुन ही भेट जातली.
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत बरी सेवा तशेंच सुविधा उपलब्ध करपाचे यत्न आसात. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटला खातीर सरकारान डॉ. सनत भाटकार तशेंच डॉ. कारापुरकार हांची सेवा घेवपाचो निर्णय घेतला. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत कॅथ लॅब तशेंच सीटी स्कॅन सुविधा उपलब्ध जावपाची गरज आसा. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत समन्वय अधिकार्यांची नेमणूक जातली. उपविभागी भलायकी केंद्रांनी पेट स्कॅनर तशेंच ऑटो अनालायजर मशिनांची वेवस्था जातली.
दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत कॅथ लॅब सुरू जावपा सयत न्युरोलॉजी सेवा बेगिनूच सुरू जातली.
गोंयांत स्वतंत्र कांक्राचें हॉस्पिटल जावपाची गरज आसा. हे विशीं बेगिनूच निर्णय जातलो. टर्शरी हॉस्पिटला खातीर केंद्रा कडल्यान 277 कोटींचो निधी मेळटलो. तशेंच गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलाची मियामी विद्यापीठा कडेन कबलात केल्या. गोंयांत वेलनेस सेंटरांचो आंकडो वाडटलो. दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाच्या चवथ्या आनी पाचव्या माळयेर क्लिनिकल केंद्रां जातली.