गोंयांत फाटल्या तीन वर्सांत एकूय फाॅर्मेलीन केस ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एफडीएचें स्पश्टीकरण

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: गोंयांत नुस्तें मारपाक बंदी सुरू जाले उपरांत दर वर्सा फाॅर्मेलीनाची चर्चा सुरू जाता. मात फाटल्या तीन वर्सांत  फाॅर्मेलीनयुक्त नुस्त्याचें एकूय सॅम्पल सांपडूंक ना अशी म्हायती एफडीए संचालक ज्योती सरदेसाय हांणी दिली.
गोंयांत पोळे आनी पत्रादेवी ह्या दोनूय चेक नाक्यांचेर शेजारच्या राज्यांतल्यान येवपी नुस्त्याचो दर्जो कौन्सिल ऑफ इंडिया ह्या केंद्र सरकाराचे एजन्सी वरवीं तपासतात.  ते भायर मडगांव एसजीपीडीए होलसेल नुस्त्या मार्केटांत प्रयोगशाळा आसा. ह्या तिनूय प्रयोगशाळांतल्यान दर दिसा नुस्त्याची तपासणी करतात अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.
जून 2018 वर्सा मडगांव होलसेल नुस्त्या मार्केटात नुस्त्याच्या सॅम्पलांत फाॅर्मेलिनाचो अंश सांपडले उपरांत व्हडलो बोवाळ जाल्लो. उपरांत गोंयांत येवपी नुस्त्याची तपासणी करपा खातीर दोनूय चेक नाक्यांचेर 15 जून 2019 सावन क्वालिटी कौन्सिलाची प्रयोगशाळा सुरू केल्ली. मडगांव होलसेल नुस्त्या मार्केटांत 10 जून 2020 सावन प्रयोगशाळा सुरू जाल्ली. हीं दोनूय 24 वरां चलतात. तपासणी केले उपरांत एफडीए आनी एसजीपीडीए अहवाल दितात.