गोंयांत फटीच्या दलालांची पाळां खणून काडटले: खंवटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चंदगड प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांची योग्य कारवाय

म्हापशें: गोंयांत फटीच्या नांवा खाला दलालांची टोळी वावुरता. तांकां उक्ताडार हाडपाची गरज आसा. कांय दिसां पयलीं म्हापश्यां चंदगडांतल्या (महाराष्ट्र) कांय तरणाट्या पर्यटकांची ह्याच माध्यमांतल्यान लुबाडणूक जाल्ली. ही टोळी पर्यटकांक बायलांचें आनी हेर गजालींचें हांयस दाखोवन तांकां भूल घालतात आनी तांचे कडल्यान ऑनलायन आनी हेर माध्यमांतल्यान पयशे उकळटात. ही गंभीर गजाल आसून गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतली ह्या दलालाचे टोळयेची पाळामुळां खणून काडटले अशी म्हायती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली.

काल (मंगळारा) मंत्री खंवटे हांणी म्हापशें पुलीस स्टेशनाक भेट दिवन चंदगडांतल्या पर्यटकांच्या कथीत लुटपाच्या प्रकरणाची म्हायती जाणून घेतली. पुलीस उपअधिक्षक जिवबा दळवी आनी निरिक्षक परेश नायक हांचे कडेन चर्चा केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.

सद्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदो मसाज तशेंच स्पाच्या नांवान जी ‘सिंडिकेट गँग’ पर्यटकांची फटवणूक करता. तांकां उक्ताडार हाडटले. हाचे पयली अशे प्रकार दर्यादेगांचेर चलताले, आनी आतां ते शारांनी पावल्यात ही गंभीर गजाल आसा अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हणलें.

अशा गैरप्रकाराक लागून गोंयच्या पर्यटन प्रतिमेक धक्को बसता. 2012 वर्सा अशेच तरेन बांबोळे जीएमसी वाठारांत एक गँग सक्रीय आशिल्ली आनी लोकांक लुट्टाली. त्या वेळार ह्या गँगाचेर कारवाय केली आनी ही कथीत सिंडिकेट सोंपयिल्ली. आतां होच प्रकार शारांत सुरू आसा आनी कांय जाण दलालीच्या नांवान गैरकृत्य करीत आसात. हे प्रकार आमी खपोवन घेवचे नात अशें खंवटे हांणी स्पश्ट केलें.

गोंयच्या पर्यटनाक नामना मेळोवन दिवपाचें आसल्यार प्रशासनांतल्या सगल्या घटकांनी एकठांय काम करून कायद्याची अंमलबजावणी करची पडटली. जाल्यारूच ह्या ‘टावटींग’ सिंडिकेटीचेर आळो मेळोवंक येतलो.

चंदगड प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी योग्य कारवाय करून बरी कामगिरी केल्या. पूण आयजूय दर्यादेग वाठारांनी अशे गैरप्रकार घडत आसात. ताका लागून मुख्यमंत्र्याचे मजतीन ही ‘सिंडिकेट गँग’ वेळार सोंपोवंक जाय. नाजाल्यार ते पर्यटकांक अशेच तरेन लुटत रावतले असो हुस्को खंवटेन उक्तायलो.

मजगतीं, अजुनूय कांय वाठारांनी बेकायदो डान्सबार सुरू आसात. सरकारान बंदीचे आदेश दिवन लेगीत ते कार्यरत आसात. तशेंच दलालीच्या नांवान पर्यटकांची लुटमार सुरू आसा. जर पुलीस हाचेर कारवाय करीत नासल्यार हातूंत वांटेकार आशिल्ल्या पुलिसांचेर कारवाय जावंक जाय अशें खंवटे हांणी एका प्रस्नाक जाप दितना सांगलें.

गोंय सरकार येता त्या कांय दिसांनी एक अ‍ॅप सुरू करतलें. जंय पर्यटन क्षेत्रा कडेन निगडीत भागधारक अशे तरेन ह्या कथीत गैरप्रकारा विशीं कागाळी दिवंक शकतले. हातूंत लोकांक वांटेकार करून घेतले. हातूंत दर्यादेगे वयलो कोयर आसूं वा दलाल वा बेकायदो डान्सबार सारके विशय हाताळटले अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.

—————–

चंदगड प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी योग्य कारवाय केल्या. तरी लेगीत हाचे फाटले खरे सुत्रधार कोण हें सोदूंक जाय. जंय हो प्रकार घडला, त्या आस्थापनाचो धनी वा ते कोणाक चलोवंक दिल्लें ही म्हायती मेळोवंक जाय. ह्या प्रस्नाचेर हांव मुख्यमंत्र्याक मेळून हाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी करतलों. कारण गोंयांत येवपी पर्यटकांनी संस्मरणीय खीण अणभवूंक जाय. अशे तरेचे वायट खीण न्हय अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.

कोवीड काळांत वॉटर स्पोर्टस चालकांक अर्थीक फटको बशिल्लो. आतां वॉटर स्पोर्ट अ‍ॅक्हिव्हिटी सेवा चालू आसा आनी गोंयांतल्या पर्यटकांचो ओतो पळयत जाल्यार ह्या धाडसी खेळां खातीर ही मुजत वाडोवन दिवची अशी मागणी ह्या वेवसायिकांनी म्हजे कडेन केल्या. ह्या वेळार वेधशाळेच्या अहवाला प्रमाण कांय दिसां खातीर जेटस्की आनी पॅरासेलींग अ‍ॅक्टिव्हिटी करूंक येतली. पूण हाका मुख्यमंत्री आनी बंदर कप्तान खात्याची परवानगी लागतली. हे विशीं हांव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलयतलों अशें खंवटे हांणी स्पश्ट केलें.