गोंयांत पर्यटन हंगाम गतीन; पूण विदेशी पर्यटकांचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांत सद्या पर्यटन हंगाम सुरू आसलो तरी ह्या पर्यटन हंगामांत विदेशी पर्यटकांची संख्या मात खूब उणी आस. गोंयांत करोना नेम लागू नासले आनी सगले वेव्हार सुरू आसले तरी विदेशी पर्यटक अजून व्हड संख्येन गोंयांत दाखल जाल्ले नात. पूण देशी पर्यटकांनी मात व्हड प्रमाणांत गर्दी केल्या. गोंयांतलीं सगलीं पर्यटन थळां देशी पर्यटकांनी भरून गेल्यांत.

गोंयांत चडशीं सगलीं पर्यटन थळां सद्या गर्दीन भरिल्लीं दिसतात. सगल्यो दर्यादेगो तशेंच इतिहासीक थळां देशी पर्यटकांनी भरून गेल्यांत. पणजेंतल्या कसिनोंत खेळपा खातीर व्हड प्रमाणांत पर्यटक आयल्यात. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ अशा खूबशा राज्यांतल्यान पर्यटन गोंयांत आयल्यात. ताका लागून गोंयांतलो हॉटेल वेवसाय सद्या तेजींत आसा.

मजगतीं, कांय देशी पर्यटक पणजेंत रातच्या वेळार रस्त्याचे कुशीक सोरो पियेत आशिल्ल्याचें दिसून येतात. सोऱ्याचे घुंवळेंत पर्यटकां कडल्यान कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हे खातीर पुलिसांनी वेळारूच कारवाय करची अशी लोकांची मागणी आसा.

फार्म हावसार गर्दी

खूबशे पर्यटक सद्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या फार्म हावसाचेर गर्दी करूंक लागिल्ल्याचें दिसून येता. देशी पर्यटकांची पसंती आतां फार्म हावस जाल्या. वाडटे गरमेक लागून सद्या लोक दर्यादेगेर तशेंच हेर पर्यटन थळार वचनासतना फार्म हावसाचेर वचून स्विमींग पुलांत न्हांवपाची उमेद घेत आशिल्ल्याचें एके पळोवणेंत दिसून आयलें.