गोंयांत घरा बांदपाची येवजण कागदारुच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यूयाॅर्क टायम्साच्या अहवालांत म्हायती

युनायटेड नेशन्स एजन्सी वरवीं (UNO) २०१९ वर्सा गोंयांत ५० हजार सवाय घरां बांदपाक एक येवजण आंखिल्ली. ते खातीर २.५ दशलक्ष डॉलरांची गुंतवणूकय केल्ली. मात, ही येवजण फक्त कागदाचेरूच आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. गोंयांत एकपसून घर बांदूंक ना, अशें स्पश्ट जालां. ही म्हायती न्यूयाॅर्क टायम्साच्या अहवालांत आसा.
ते प्रमाण, युनायटेड नेशन्स प्रोजेक्ट सर्व्हिसेस ऑफिसने (UNOPS) ही पुराय रक्कम एका ब्रिटीश वेवसायिकाक दिल्ली. ताका लागून आतां ताचेर २२ दशलक्ष डॉलरांचें रीण आसा.

सिंगापूरस्थित उद्देगपती डेव्हिड केंड्रिक हांचे हे कंपनीक हे काम दिल्लें. दिल्लीतलें अमित गुप्ता आनी आरती जैन हें दांपत्य हे कंपनीचें संचालक आसा. २०१८ वर्सा सुरु केल्ल्या सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स ह्या उपक्रमाचो हो प्रकल्प एक भाग आशिल्लो. मात, २०२०-२१ त कंपनीक २७ हजार २८९ रुपयांचें लुकसाण जालां, अशें तांणी नमूद केलां.
मजगतीं, गोंय सरकाराक घरां बांदपाचीं आसात, मात तें प्रतिसाद दिनात. म्हूण आमी हो विशय थंयच सोडून दिला, असो गुप्ता हांणी दावो केला. ही म्हायती UNOPS कडेन चवकशी करतकच मेळ्ळी, अशेंय तांणी म्हणलां.