गोंयांत कन्नड भवन शंबर टक्के जातलें: कृष्णा साळकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कानडी लोकूय गोंयांत वेंचणूक लडोवंक शकतात

वास्को: गोंयांत कन्नड भवन जावप हातूंत कांयच वायट ना. तें जावचें अशें म्हाका दिसता आनी तें शंबर टक्के जातलें हातूंत दुबाव ना. घटनेन दिल्ल्या अधिकारा प्रमाण कानडी लोकूय गोंयांत वेंचणूक लडोवंक शकतात. हे विशीं कोणे वाद निर्माण केलो हें म्हाका समजना अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी म्हणलें.

कानडी लोक गोंयांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां रावत आशिल्ल्यान तांकां कन्नडिगा म्हणचे बदला गोंयकार म्हणप योग्य थारतलें अशें साळकार हांणी म्हणलें. कानडी लोकां खातीर जितलें शक्य आसा तितलें काम करूं अशें आस्वासन तांणी दिलें.

वास्को कर्नाटक विद्यावर्धक संघ धारवाड, कर्नाटक शिमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण बंगळुरू आनी अखील गोंय कन्नड संघान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत आमदार साळकार उलयताले.

गोंयांत कानडी लोकांचें सगल्या मळार योगदान आसा. ते खातीर तांचे उपकार मानूंक जाय. म्हजे फाटल्यान ते सेगीत उबे रावल्यात. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत तांणी म्हाका तेंको दिलो. पूण हांव कांय मतांनी हारलों. पूण हे खेपे म्हाका कानडी लोकांचो व्हड प्रमाणांत तेंको मेळ्ळो अशें तांणी सांगलें.

गोंयांत रावपी कानडी लोकां कडेन मतदार वळखपत्रां आशिल्ल्यान तांकां गोंयांत वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. दरेकाक वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. तांकां आमी आडावंक शकनात. सगल्यांक आपल्या समाजाच्या लोकां खातीर झगडपाचो अधिकार आसा. ताका लागून ते जर वेंचणूक लडयत आसत जाल्यार ती बरी गजाल. तांकां म्हजो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें साळकार हांणी म्हणलें.

साळकार हांणी गोंयच्या नियोजीत कन्नड भवन प्रस्नाक हात घातलो. जे प्रमाण मुंबय, दिल्ली हांगा गोवा सदन आसा तेच प्रमाण गोंयांत कन्नड भवन जावप हातूंत चूक कसली असो प्रस्न तांणी उपस्थीत केलो. गोंयांत कन्नड भवन जावचेें हे खातीर आपूण फाटपुरवण करतलों अशें साळकार हांणी आस्वासन दिलें.