गोंयांत एप्रील म्हयन्यांतूच उदकाचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धरणांतल्या उदकाची पातळी देंवली


पणजी : गोंयांत सध्या उदकाचो उणाव आसून जायत्या गांवांक टँकरान उदकाची पुरवण करची पडटा. फाटलीं जायतीं वर्सां हीच स्थिती आसा. गोंयांत मोट्या प्रमाणांत पावस पडून लेगीत उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचें पडटात. पावसाच्या उदकाचें योग्य नियोजन जायनाशिल्ल्यान ही स्थिती उप्रासता.
गोंयांत साळावली, आमठाणें, अंजूणें, पंचवाडी, चापोली, गवाणें तशेंच महाराष्ट्रांतल्या तिळारी अशा वट्ट सात धरणांतल्या उदकाची पुरवण जाता. गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत इतल्या धरणांतल्या उदकाची पुरवण जावन लेगीत उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचें पडटात. एप्रील म्हयन्यांतूच अशी स्थिती आसा, जाल्यार मे म्हयन्यांत हाचे परस बाबत परिस्थिती जावपाक शकता. शेती, बागायती सोडाच, पिवपाच्या उदकाची योग्य पुरवण जायना.
गोंयांत कोट्यांनी रुपया खर्चून धरणां उबारल्यात. पूण तांची वेळार नितळसाण जायना. अंजूणें, साळावली, आमठाणें ह्या धरणांनी मोट्या प्रमाणांत गाळ सांचिल्लो आसा. ते खातीर पावसाळ्यांत ही धरणां रोखडीच भरतात आनी फेब्रुवारी, मार्च म्हयन्यांत धरणांतल्या उदकाच्या पातळी उणी जाता. ह्या धरणांतलो सांचिल्लो गाळ काडल्यान धरणांतल्या उदकाच्या पातळेची तांक वाडटली. हाचे कडेन सरकारान गंभीरपणान लक्ष दिवपाक जाय.

धरणांतलो चिखल काडपाचें काम बेगिनूचः शिरोडकार
गोंयांत मोट्या प्रमाणांत उदकाची गरज आसा. सध्या कांय वाठारांनी उदकाचो उणाव जाणवता. सगल्यांक वेवस्थीत उदकाची पुरवण जावप गरजेचें. जायतीं वर्सां धरणांची नितळसाण जावंक ना. आतां हे काम हातांत घेतले. धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडोवपाक नवे प्रकल्प आंखतले. तशेंच धरणांत सांचिल्लो गाळ काडपा खातीर बेगिनूच हे विशीं बसका घेवन निर्णय घेतले, अशी म्हायती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली.