गोंयांत आयआयटी जायच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रीनिवास धेंपोः जमनीचो प्रस्न लोकप्रतिनिधींनी सोडोवचो

भांगरभूंय । विश्वनाथ नेने

पणजीः गोंयांत प्रस्तावीत आयआयटी प्रकल्पाक वचत थंय विरोध जायत आसा. आदीं लोलयां- काणकोण उपरांत शेळ- मेळावले- सत्तरी आनी आतां कोठार्ली- सांग्यार आयआयटीक विरोध जाता. सांग्या वयली जमिनूय आयआयटी खातीर उणी आसा, अशें केंद्रान राज्याक कळीत केलां. ताका लागून सरकार आतां नवे सुवातीच्या सोदात आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणीच सांगलां. हे सगले फाटभुंयेर आयआयटी विशीं आपलें मत मांडटना गोंयांत आयआयटी जायच, अशें  गोंयचे नामनेचे धेंपो उद्देग समुहाचे अध्यक्ष आनी शैक्षणीक मळार वहड वावर आशिल्ले श्रीनिवास धेंपो श्रीनिवास धेंपो हांणी भांगरभूंय कडेन उलयतना आपली भुमिका स्पश्ट केली.

जर खंयचीय शिक्षणीक संस्था गोंयांत येवंक सोदता आनी तातूंत जर ती आयआयटी सारकी आसत जाल्यार आपल्या कोतान ताका विरोध जावपाक जायना. आयआयटी गोंयांत बेगिनात बेगीन येवची, हें म्हजें स्पश्ट मत. फकत प्रत्यक्ष विरोध न्हय जाल्यार ताचे विशीं नकारात्मक चर्चाय जावंक फावना, अशे धेंपो हांणी सांगले.

गोंय हें एज्युकेशन डेस्टिनेशन हे नदरेतल्यान मुखार येवपाक जाय. सरकारान एकवटान खाजगी विद्यापीठ विधेयक विधानसभेंत हाडलां. ते नदरेन जर आयआयटी सारकी नामनेची शिक्षणीक संस्था जर गोंयांत आयली जाल्यार ताचो फायदो हो राज्याक आनी गोंयकारांक निश्चितूच जातलो. ताका लागून गोंयांत आयआयटी ही जायच, अशेंय धेंपो हांणी फुडें उलयतना सांगलें. जर जमिनीचो प्रस्न आसात जाल्यार ताचे विशीं आपल्याक तितलीशी खबर ना. मात आयआयटी म्हणली काय ती एक दोन एकरात जावपा सारकी ना. ते खातीर 50 ते 100 एकर जमीन गरजेची आसा. आतां जमिनीचो जो प्रस्न आसा तो सोडवपाक जांकां वेंचून दिल्यात त्या लोकप्रतिनिधीनी लोकांक वांगडा घेवन तो सोडोवपाक जाय, असो सल्लोय धेंपो हांणी दिलो.