गोंयांत आतां मेरेन 23.29 इंच पावस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडलें चार दीस उटंगाराचो पावस


पणजीः अंदूं पेडणें, वाळपय परस दक्षीणेंतल्या केपें, मुरगांव म्हालांत चड पावस पडला. मॉन्सून सुरू जाले पसून सगल्यांत चड 29.86 इंच पावस केपें म्हालांत पडला. अंदूंच्या हंगामांत आतां मेरेन 23.29 इंच पावस पडला. फाटल्या वर्साचे तुळेंत सरासरी 19 टक्क्यांनी तो उणो आसा.
29 जून मेरेन उटंगाराचो पावस कायम आसतलो, असो हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयतारा ‘ऑरेंज’, जाल्यार फुडले तीन दीस ‘येलो अलर्ट’ जारी केला.
अंदूं सुरवाती पसूनच मॉन्सूनाच्या पावसान सातत्य कायम दवरलां. फाटल्या दोन-तीन दिसांत उटंगाराचो पावस पडला.
मजगतीं, शुक्रार, शेनवारच्या 24 वरांत म्हापश्यां 1.85, पेडणें 1.01, फोंडें 2.55, पणजी 2.96, पोरणें गोंय 3.07, सांखळी 1.78, वाळपय 1.55, काणकोण 1.82, दाबोळी 3.08, मडगांवां 3.92, मुरगांवां 3.33, केपें 6.33 आनी सांगें 2.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या.

अातां मेरेन पडिल्लो पावस (इंचांत)

म्हापशें 22.94
पेडणें 28.23
फोंडें 20.82
पणजी 24.22
पोरणें गोंय 18.75
सांखळी 15.87
वाळपय 20.09
काणकोण 26.69
दाबोळी 22.70
मडगांव 20.82
मुरगांव 29.18
केपें 29.86
सांगें 19.34