गोंयांत अांतरराष्ट्रीय क्रिकेटस्टेडियम उबारतलेः खेळां मंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, करासवाड्यार जमनीची पळोवणी


पणजी: गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचो आसून ते खातीर जमीन निश्चीत करपाचें काम सुरू आसा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
स्टेडियमा खातीर पेडणें अानी करासवाडो हांगा जमनीची पळोवणी केल्या. हे विशीं मुख्यमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केल्या. जमनी विशींचो निमाणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले, अशी म्हायती खेळां
मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकारांक दिली.
खेळां खात्या कडेन ज्यो जमनी आसात, त्या जमनींचो उपेग खेळां क्षेत्र विकसीत करपा खातीर जातलो. हातूंत जायत्या खेळांक उर्बा मेळटली. खेलो इंडिया खाला जायत्या खेळांक केंद्र सरकाराचे मजतीन चालना दितले. हेर खेळ लेगीत विकसीत करपाभेर भर दितले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.
मडगांवां फातोड्ड्यां मैदानाचेर 17 वर्सां पिराये सकयली ‘फिफा वर्ल्डकप’ खेळयतले. ताका लागून थंय साधनसुविधा उबारतले. फातोड्ड्यां आयपीएल खेळोवपा विशीं उलोवणी जाल्या. पूण ताका वेळ लागतलो.
आयपीएला खातीर लागपी सुविधा उपलब्ध करच्यो पडटल्यो. ते उपरांतूच गोंयांत आयपीएल खेळोवपा विशीं निर्णय जातलो, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.