गोंयांतल्या न्यायालयांनी  63 हजार केशी सुनावणे विणे आसात पडून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः मुंबय उच्च न्यायालयाचे गोंय खंडपीठ तशेंच जिल्हो आनी सत्र न्यायालाय सयत हेर न्यायालयांनी मेळून 22 जानेवारी मेरेन 62 हजार 974 केशी प्रलंबीत आसात. तातूंच पांच वर्सां परसच्या चड तेपाच्यो 16,698 केशी प्रलंबीत आसात. प्रशासकीय लवादा कडेन 996 केशी प्रलंबीत आसात. तांतूतल्या 29 केशींक पांच परस चड वर्सां जाल्यात अशी म्हायती कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आमदार विजय सरदेसाय हाका एके लेखी जापेंत दिल्या.
गोंयांत खंडपिठा सयत वट्ट 57 न्यायालयां आसात. गोंय खंडपिठांत 5,736 केशी प्रलंबीत आसात. तांतुतल्यो 2,702 केशींक पांच वर्सा परस चड तेप जाला.  उत्तर गोंयांतल्या जिल्हो आनी सत्र न्यायालांत 5,807 केशी प्रलंबीत आसात. तांतूतल्यो 1,690 केशी पांच वर्सां पासून प्रलंबीत आसात. उत्तर गोंयांतल्या पयलो वर्ग न्यायालयांत 34,904 केशींतल्यो 9,476 केशी पांच वर्सा परस चड तेप  पडून आसा अशी म्हायती सिक्वेरा हांणे दिल्या.
दक्षीण गोंयांतल्या जिल्हो आनी सत्र न्यायालांत 2,112 केशी प्रलंबीत आसात. 160 केशींक पांच वर्सां परस चड तेप जाला. दक्षीण गोंयांतल्या हेर न्यायालयांनी मेळून 14,415 केशी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो 2,800 केशी पांच वर्सा सावनच्यो  आसात. प्रशासकीय लवादां कडेन 996 केशी आसात. 29 केशी पांच वर्सांच्यो आसात अशें सिक्वेरा हांणे सांगलां.