गोंयांतल्या धरणांची सुरक्षेचे नदरेन पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : गोंयांतल्या सगल्या धरणांची सुरक्षीततायेचे नदरेंतल्यान थारावीक काळान पळोवणी जातली. धरणांची पळोवणी तशेंच सुरक्षे खातीर उपाय येवजण्यो करपा खातीर कायद्या प्रमाण समिती स्थापन जाल्या.
उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते हे समितीचे अध्यक्ष आसात. अधिक्षक अभियंते (मडगांव), अधिक्षक अभियंते (केंद्रीय जल आयोग), सरकार नियुक्त तीन तज्ञ, भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान मुखेल अभियंते, संचालक केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली, संचालक, केंद्रीय विद्युत आयोग, दिल्ली आनी स्थापत्य ​अभियांत्रिकी मुखेल, अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय हे समितीचे हेर वांगडी आसात.
ही समिती धरणांची पळोवणी करून गरज त्यो उपाय येवजणेच्यो शिफारसी करतली. समितीच्यो वर्सातल्यान उण्यांत उण्यो दोन बसका जावपाक जाय. एक बसका पावसा पयलीं जावप गरजेचें. समितीचो कार्यकाळ तीन वर्सांचो आसतलो. तज्ञां वरवी सुचोवण्यो मागपाची मेकळीक समितीक आसा.
धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडली
गोंयांत घोग्यानी पडपी पावसाक लागून धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडल्या.

साळावली
उदकाची पातळी : 34.47 मिटर
रिझवॉयर लेवल : 41.15 मिटर
उदकाचो सांठो : 111.387एमसीयुएम
एमआय टँक पंचवाडी
उदकाची पातळी : 19.75 मिटर
रिझवॉयर लेवल : 27.20 मिटर
उदकाचो सांठो : 112.95 हेक्टोमिटर
आमठाणें धरण
उदकाची पातळी : 46.10 मिटर
उदकाचो सांठो : 310 हेक्टोमिटर
चापोली धरण
उदकाची पातळी : 33.65 मिटर
रिझवॉयर लेवल : 38.25 मिटर
उदकाचो सांठो : 663.01 हेक्टोमिटर