गोंयांतल्यान बेकायदो महाराष्ट्रांत सोरोव्हरप्याचेर ‘मोका’ कायद्या खाला कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन राज्यांक जोडपी ल्हान-व्हड मार्गांचेर उबारतले चेकनाके

पणजी : गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत सोरो हाडप्यांचेर हाचे मुखार ‘मोका’ कायद्या खाला कारवाय करपाची शिटकावणी महाराष्ट्र सरकारान दिल्या. गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत जावपी सोऱ्याची येरादारी आडावपाक गोंय-महाराष्ट्राक जोडपी सगल्याच ल्हान व्हड मार्गांचेर चेकनाके उबारपाचो निर्णय महाराष्ट्र सरकारान घेतला.
गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत जावपी बेकायदो सोऱ्याची विक्री फाटल्या कांय वर्सांनी मोट्या प्रमाणांत वाडल्या. ताचेर नियंत्रण दवरपाकूच महाराष्ट्राचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई हांणी हो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाची खर अंमलबजावणी करपाचे आदेश तांणी कोल्हापूर आनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांक दिल्यात.
मजगतीं, महाराष्ट्रा परस गोंयांत सोऱ्याचें दर उणें आसात. हाचो फायदो घेवपा खातीर महाराष्ट्रांतले जायते जाण गोंयांतल्यान सोऱ्याची खरेदी करून आड मार्गान ते महाराष्ट्रांत व्हरतात आनी थंय दुपेटीन दरान ताची विक्री करतात. अशें प्रकार दिसान दीस वाडपाक लागल्यात. ताचेर नियंत्रण घालपाच्या उद्देशानूय महाराष्ट्र सरकारान हो ​निर्णय घेतला. ताका लागून गोंयाक लागून आशिल्ल्या सिंधुदुर्ग आनी कोल्हापूर उत्पादन शुल्काच्या अधिकाऱ्यांनी सादूर रावन आड मार्गान जावपी सोऱ्याची येरादारी आडावची आनी दोशींचेर कारवाय करची, अशें स्पश्ट आदेश मंत्री देसाई हांणी दिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगलें.