गोंयांतलो धर्मीक एकचार सांबाळचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मावीन गुदिन्होः वास्को हॉटमिक्स डांबरीकरण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः गोंयांतलो धर्मीक एकचार ही देशांतली एक आदर्श देख जाल्या. ती आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. गोंयकारांनी जातधर्म पळयनासतना सदांच भावचार सांबाळ्ळा. ताका लागून कोण कितेंय उलयलो, म्हूण गोंयकार ताच्या म्हणण्याक बळी पडचो ना. गोंयच्या सर्वधर्मीय एकचारा आड कोणूच येवपाक शकना, अशें दाबोळीचो आमदार तशेंच पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्होन सांगलें.

येता त्या काळांत नियोजीत प्रलंबीत वास्को कदंब बसस्टॅण्ड प्रकल्प चालीक लागचो  हे खातीर आपूण प्राधान्य दितलों. वास्को नुत्यां मार्केट प्रकल्प चालीक लागचो हे खातीर आपलो आदार आसतलो, अशेंय गुदिन्होन सांगलें.

वाडेंचें पै हॉस्पिटल ते हुतात्मा चौक, स्वातंत्र्य पथ मेरेनच्या रस्त्याचें हॉटमिक्स डांबरीकरण करपाच्या कामाक मंत्री गुदिन्हो आनी वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार गुदिन्हो उलयतालो. ह्या वेळार नगरसेवक दीपक नायक, भाजपा राज्य कार्यकारिणी वांगडी जयंत जाधव, आदलो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार, नगरसेवक गिरीश बोरकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या हॉटमिक्स डांबरीकरणा खातीर सात कोटी रुपया खर्च जातले.

वास्को आनी दाबोली मतदारसंघाची उदरगत जावची हे खातीर आपूण आनी आमदार साळकार वांगडा मेळून काम करतले. वास्को हें उद्देगीक राजधानीचें शार आसा. थंय रेल्वे, विमान, बंदर, गोंय शिपयार्ड बी आशिल्ल्यान ह्या शारांत दर्जेदार साधन सुविदा आसपाक जाय. ते खातीर आमी यत्न करतले, अशें मंत्री गुदिन्होन सांगलें.

दाबोळीचे तुळेंत वास्को उदरगतीच्या कामां बाबतींत खूब फाटीं आशिल्ल्याचें आमदार साळकारान परतून एकदां सांगलें. वास्कोचे उदरगती खातीर आमचे मदीं समन्वय आसप गरजेचें आसा. ते खातीर आमी पावलां उखल्ल्यांत. गुदिन्हो हांचे सारक्या अणभवी आनी ज्येश्ठ मंत्र्याच्या मार्गदर्शनाक लागून उदरगतीचीं कामां मार्गाक लागपाक मजत मेळटली. लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आसात, त्यो पुराय करतलों. कदंब बसस्टॅण्डा वयल्या रस्त्याची आवतिकाय जाल्या. तो दुरुस्त करून डांबरीकरणाची निविदा प्रक्रिया पुराय जाल्या, अशें साळकारान सांगलें.

पंचायत वेंचणूक पक्ष पांवड्याचेर नाः गुदिन्हो

पंचायत वेंचणूक पक्ष पांवड्याचेर जावची ना. जे इत्सूक आसात तांणी वेंचणूक लडोवची. तातूंतल्यान सुशिक्षीत आनी समाज वावर करपी वेंचून येवंदी. हे वेंचणुकेंत जैतिवंत जावपी आनी हारिल्ले उमेदवार आमचेच आसतले. उदरगतीच्या कामां खातीर तांचो तेंको जाय, अशें मंत्री मावीन गुदिन्होन स्पश्ट केलें.