गोंयांक कुशळटाय उदरगत संस्थांची गरज मुख्यमंत्रीः कुशळटाय उदरगत केंद्राचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः गोंय राज्यांत वेगवेगळ्या मळार कुशळटाय उदरगत संस्थांची गरज आसा. अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयां आनी तंत्रशिक्षण खात्यान फकक मुळाव्यो सुविधाच न्हय जाल्यार कुशळटाय उदरगतींत सुदारणा करपाचो सरकार विचार करता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
फायर अँण्ड सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियान (एफएसएआय) गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयाच्या जोड पालवान फर्मागुडी हांका सुरू केल्ल्या कुशळटाय उदरगत केंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्र उलयताले. आयआयटी, एनआयटी, जीआयएम, बीआयटीएस पिलानी आनी हेर अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांच्या मजतीन राज्यांतल्या मनीसबळाचो कुशळ मनीसबळांची उदरगत करपा खातीर सरकारा सगले तेरेचे यत्न करता, ते खातीर समिती स्थापन करतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी नवो भारत घढोवपाचो उलो मारला. ताचे खातीर फुडाराच्या शिक्षणाचें नियोजन करपाची गरज आसा. एकटें सरकार कांय करपाक शकना. लोकांनी ते खातीर सहकार्य करपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
 एफएसएआय आनी गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालया मदीं समजिकायेची कबलात जाल्ल्यान राज्यांत कुशळ मनीसबळ मेळटले. राष्ट्रीय प्लंबींग संस्थे वांगडा हाचे पयलीं समजिकायेची कबलात केल्या. फुडाराक राष्ट्रीय बांदकाम संस्थे वांगडा ही कबलात करतले अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. समजिकायेच्या ह्या कबलातींक लागून कुशळटाय उदरगत जातली. कुशळटाय उदरगत मंत्रालया खाला राज्यांत प्रमाणीत केल्ल्या मनीस संसाधन उदरगत फावंडेशना वरवीं अभ्यासक्रमांक प्रमाणपत्रां दितले अशें तांणी सांगलें.
मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी  एफएसएआयकाक एफएसडीसी वतीन राज्य उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो सल्लो दिला. उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन खात्यांत अशे तरेचे सरकारमान्य अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या उमेदवारांक प्राधान्य दिवपाचो विचार सरकारान चलयला. ते खातीर फुडाराक भरती नेमांत बदल करतले अशी म्हायती तांणी दिली.
बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांणी राज्याच्या आनी राष्ट्राच्या सर्वांगी उदरगती खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवून काम करपाक अशें सांगलें. गोंय विकसनशील राज्य आसून अर्थवेवस्थेचें वजें पर्यटनाचेर आसा. गोंय 355 दिसांचें पर्यटन थळ आसा. हॉटेलां आनी हेर कडेन आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तें सुरक्षीत आसा हाची आमकां खात्री करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तंत्रशिक्षण खात्याचो संचालक डॉ विवेक कामत, एफएसएआयचो अध्यक्ष डॉ जेनिफर लुईस,  हांचेय उलोवप जालें. एफएसएआयचो राष्ट्रीय सचीव अशोक मेनन आनी एफएसएआयचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित राघवन हांची आपले विचार मांडले.
एफएसएआय, ओ आनी जी उद्देगचो (फायर) अध्यक्ष मुकेश शाह हाणी एएएजी, शाह भोगीलाल जेठालाल आनी ब्रदर्स हाचे वतीन एफएसएआयच्या कुशळ उदरगत केंदा खातीर देणगी म्हणून 5 लाखांचो चॅक दिलो. मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकीं एफएसएआय सुरक्षा निर्देशांक जर्नलाचें प्रकाशन जालें डॉ. राजेश लोहानी हांणी येवकार दिलो स्वागत केलें डॉ. गणेश हेगडे हाणी उपकार मानले.