गोंयच्या वारकरी संप्रदायाची सोमारच्यान पंढरपूराची वारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः गोंयच्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाया वतीन सोमार 27 जूनाच्यान मेणकुरें हांगच्या  श्री माऊली देवळा कडल्यान पंढरपूर पांय वारीक सुरवात जातली. भक्ती मार्गांतल्यान दरेकाच्या काळजांत अध्यात्मीक भावना तयार जावन सगल्यांनी एकसोच भेदभाव बाळगिनास्तना एकठांय येवचें आनी चडांत चड भाविकांक पंढरपूर वारीचो लाब घेवपाक मेळचो हे खातीर ही वारी आयोजीत करतात.
कोविडाक लागून फाटल्या दोन वर्सांत ही वारी जावपाक शकली ना. सोमाराक सकाळी 8 वरांचेर सुरू जावपी अंदूचे वारींत 53 बायलो वांटेकार जातल्यो. दिवचलचो आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये, मेणकुरें माऊली देवस्थान समितीचो अध्यक्ष अनंत परब, मेणकुरें-धुमासें सरपंच संजना नायक वारकऱ्यांक निरोप दिवपाक हाजीर रावतली. 13 दिसांच्या प्रवासा उपरांत शेनवार 9 जुलयाक वारी पंढरपूराक पावतली. आयतार 10 जुलयाक आषाढी एकादशी उपरांत मंगळार 12 जुलयाक वारकरी कंदब बशीन गोंयांत येतले.
नांव नोंदणी केल्ल्या आनी चलत वचपाक पात्र आशिल्ल्या वारकऱ्यांनी सोमार 27 जूनाक सकाळी 7.30 वरांचेर माऊली मंदिर- मेणकुरें हांका हाजीर रावचें अशें कळीत केलां. 53 बायलो आनी 155 दादले मेळून वारींत 208 जाण वांटेकार जातले. चडावत म्हायती खातीर चंद्रकांत वंसकार (99237750064) हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संस्थेन केलां.