गोंयच्या बॉलरां मुखार केरळाची धडपड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान केरळा आड थुंबाच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीच्या मैदानाचेर चालू आशिल्ले रणजी करंड एलीट क गटांतले मॅचींत गोंयान पयल्या डावाच्या आदाराचेर 46 धांवड्यांची आघाडी घेतली. ते उपरांत ऑफ स्पिनर मोहित रेडकार आनी शुभम देसाय हांणी पांच विकेटी घेवन केरळाची दुसऱ्या डावांत 6 बाद 172 अशी वायट स्थिती करून सोडली. अशे तरेन केरळा फकत 126 धांवड्यांनी मुखार आसा. तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार जलज सक्सेना 28 आनी रोहन प्रेम 68 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आसा. दोगांयनी सातवे विकेटी खातीर अजून मेरेन नाबाद 44 धांवड्यांची भागिदारी केल्या.

मोहित रेडकारान पयलीं बॅटान आनी उपरांत बॉलिंगेंत बरें प्रदर्शन केलें. ताणें केरळाच्या दुसऱ्या डावांत 56 धांवड्यो दिवन 3 विकेटी घेतल्यात, जाल्यार शुभम देसायान 26 धांवड्यांनी दोन विकेटी घेतल्यात.

ते पयलीं गोंयान तिसऱ्या दिसा आपलो पयलो डाव 5 बाद 200 वयल्यान मुखार व्हरपाक सुरवात केली. त्या वेळार इशान गडेकार 76 धांवड्यांचेर आशिल्लो. काल ताणें शेंकडो पुर्ण केलो. दर्शन मिशाळान 43 धांवड्यांचें योगदान दिलें. पूण, गोंयचो थारावीक अंतरान विकेटी पडत गेल्ल्यान गोंय आघाडी घेवपाक शकतलो काय ना हे विशीं दुबाव आशिल्लो. पूण, गोंयाक आघाडी मेळोवन दिवपाक रोहित रेडकाराचें मोलादीक योगदान थारलें. ताणें 42 बॉलांनी एक चवको आनी एक सको मारून 37 धांवड्यो केल्यो, तशेंच ताणें शुभम देसाया (नाबाद 15) वांगडा मेळून निमाणे विकेटी खातीर 36 धांवड्यांची भागिदारी करून गोंयचो स्कोर 300 वयर पावयलो तशेंच म्हत्वाची आघाडी लेगीत मेळोवन दिली. अखेरेक गोंयचो डाव 311चेर सोंपलो.

केरळा वतीन ऑफ स्पिनर सक्सेनान पांच विकेटी घेतल्यो. मुखेली सिजोमोन जोसेफान तीन विकेटी मेळयल्यो.

थोडे भितर धांवतकटोः केरळा (पयलो डाव) 265 आनी (दुसरो डाव) 55 ओव्हरींनी 6 बाद 172 (रोहन प्रेम खेळटा 68 धांवड्यो, मोहित रेडकार 3-56, शुभम देसाय 2-26) आड गोंय 110.2 ओव्हरींनी 311 धांवड्यो (इशान गडेकार 105, दर्शन मिशाळ 43, जलज सक्सेना 5-103, सिजोमोन जोसेफ 3-51, वैशाख चंद्रन 2-67).