गोंयच्यान भायर सरिल्ली पदयात्रा आयज पावली अयोध्येंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी: श्री साई भक्त परिवार गोंयां वतीन आयोजीत गोंय ते अयोध्या ह्या ५४ दिसांची पदयात्रा आयज २५ फेब्रुवारीक सकाळीं ९ वरांचेर अयोध्येंत पावली. ३ जानेवारीक म्हापशेंच्या टॅक्सी स्टॅण्डा वयल्यान हे पदयात्रेची सुरवात जाल्ली. ह्या वेळार खासदार तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले.
सरकारा वतीन हें पदयआत्रएक पुराय सहकार्य दितले, अशें तांणी सांगलें.

अडेज हजार किलो मिटरांचो प्रवास

ही पदयात्रा शिर्डी, शेगांव, बागेश्वर धाममार्गांत अयोध्येंत पावली. हे पदयात्रेन सुमार अडेज हजार किलो मिटरचो प्रवास केलो. आयज २५ फेब्रुवारीक सकाळीं ९ वरांचेर ती अयोध्येंत पावली.

मजगतीं, फाटल्या १० वर्सां सावन श्री साई भक्त परिवारा वतीन गोंय ते शिर्डी अशी पदयात्रा आयोजीत करतात. अंदूं ११ व्या वर्सा ही पदयात्रा अयोध्येंत व्हरपाचो निर्धार केलो. पुराय गोयचे साई-राम भक्त हे पदयात्रेंत वांटेकार जाल्ले.

प्रभू श्रीरामांचे घोशणेन आनी साईबाबांची आरती केल्या उपरांत यात्रा सुरू जाली. हे कार्यावळीक उपसभापती जोशुआ डिसोझा, आमदार केदार नायक, आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, आमदार ऍड. कार्लुस फेरेरा, नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ, आदले आमदार दामू नायक, शाहू महाराज, यात्रेचे संयोजक निलेश वेर्लेकार, नगरसेवक ऍड. तारक आरोलकार आनी हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

गोंय ते अयोध्या ही ५४ दिसांची पदयात्रा येसस्वीपणान पुराय जाली. हे यात्रेंत ४२ वारकरी आनी ८ सेवेकरी अशे मेळून ५० जाणांनी वांटो घेतला. अयोध्येंत भगवान रामलल्लांचें दर्शन घेवन ही यात्रा मथुरेक वतली.