गोंयचे अवजड म्हाल येरादारी करपी ट्रक धनी संकश्टांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अनमोड, चोर्ला, आंबोली घांट येरादारी खातीर बंद

फोंडें: अनमोड, चोर्ला आनी आंबोली घांट अवजड वाहनां खातीर बंद दवरिल्ल्यान म्हालाची येरादारी करपी ट्रक धनी अर्थीक संकश्टांत सांपडल्यात. तेच बरोबर गोंयांत विवीध सुवातांनी आशिल्ल्या म्हाल येरादारी कचेरेंतल्यान गोंया भायल्या ट्रकांक व्हड प्रमाणांत काम दितात. ताका लागून थळावे अवजड म्हाल येरादारी करपी धनयांक सरकारान थाकाय दिवपाची मागणी गोंयचे टेम्पो आनी म्हाल यरादारी असोसिएशनान फोंड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली.

हे पत्रकार परिशदेंत असोसिएशनाचे अध्यक्ष केवल च्यारी,

सचीव अनुराग च्यारी, श्रीकांत च्यारी, एम. के. नायडू आनी राहुल महातूमगडे हाजीर आशिल्ले.

असोसिएशना वतीन विवीध समस्या सोडोवपा खातीर संबंदीत खात्या कडेन पत्रवेव्हार केला. पूण अजून मेरेन सरकारान हाचेर निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां. गोंयचे पुलीस लेगीत थळाव्या म्हाल येरादारी करपी ट्रक धनयांचेर दंडात्मक कारवाय करतात. हेर राज्यां परस गोंयचे पुलीस थळाव्या म्हाल येरादारी करपी ट्रका आड कारवाय करीत आसतात. तशेंच हेर राज्यांतल्यान गोंयांत म्हाल येरादारी करपी ट्रक तांकी परस चड म्हाल घेवन येतात. पूण आयज मेरेन त्या म्हाल येरादारी करपी ट्रका आड कारवाय जायत नाशिल्ल्याचें श्रीकांत च्यारी हांणी सांगलें.