गोंयचें निमरीत कौर आशियाई ज्युनिअर स्कॅश सर्तींक पात्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः गोंयच्या नेव्ही चिल्ड्रन स्कूलाची (एनसीएस) विद्यार्थिनी निमरीत कौर पसरिचा पटाया- थायलंडांत जावपी आशियाई ज्युनियर स्केश चॅम्पिय़नशीप सर्ती खातीर पात्र थारलां. ही सर्त 15 तें 19 जून मजगतीं जातली.
निमरीत हें कोमोडोर मनदीप सिंग आनी डॉ हरप्रीत पसरिचा हांची चली. भारतीय स्केश फेडरेशनान चेन्नयंत आयोजीत केल्ले अंडर-13 स्केश चांचणी सर्ती खातीर ताका वेंचून काडिल्लें. ते पिरायेच्या 8 वर्सां सावन स्केश खेळटा. राष्ट्रीय अंडर 11 श्रेणींत तें दुसरे सुवातेर आसा.
गोंय नेव्हल ऑफिसर्स इन्स्टिट्यूटचो प्रशिक्षक रेहमन हुबळी  निमरीताक प्रशिक्षण दिता. ताणे 17 राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्या वयले दोन सर्तीनी वांटो घेतिल्लो आसा. 2018 जाल्ले गोंय अंडर- 9 आनी 2019 वर्सा जाल्ले गोंय अंडर-11 सर्तींत ताणे  वस्तादपण मेळयल्लें. गोंयच्या नेव्ही चिल्ड्रन स्कूलांत निमरीत 8वे यत्तेंत शिकता. चलयांचे आशियाई ज्युनिअर श्रेणीत तें 6वे सुवातेर आसा.