गोंयचें आनी पेडण्याचें नांव वयर काडप होच म्हजो ध्यासः राज्यपाल आर्लेकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मोरजीः गोंयची विधासभा वेंचणूक लडोवपाची म्हजी इत्सा नाशिल्ली. आतां संविधानात्मक पदार रावन गोंयचें आनी चड करून पेडण्याचें नांव वयर काडपाचो म्हजो ध्यास आसतलो अशें हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी स्पश्ट केलां. राष्ट्रीय वखदी वनस्पत मंडळ, आयुष्य़ मंत्रालय आनी क्षेत्रीय सुविधा केंद्र, पश्चीम विभाग वनस्पशास्त्र विभाग आनी शारदा उच्च माध्यमीक विद्यालय- वझरी हांच्या सहयोगान वखदी झाडांची लागवड आनी तांची शेती हाचेर आयोजीत केल्ल्या एका दिसाच्या शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत आर्लेकार उलयताले.
नागझर हांगच्या वन्स देवी मंदिरात मंगळारा हे शिबीर जालें. गोंयांत जायती वखदी झाडां आसात. मात तांची म्हायती वा तांचो उपेग कसलो हें लोकांक खबर आसना. अशा झाडांची लागवड करून वखदां तयार करपाक तांची पुरवण केल्यार जाल्यार तें पोंट भरपाचें एक सामके बरें साधन जावपाक शकता. हिमाचल प्रदेशांत शिकल्ले जायते तरणाटे शेत काम करपाक लागल्यात अशें आर्लेकार हांणी सांगलें.
सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनास्तना स्वताची जमीन आसल्यार थंय पीक घेवन चड जोड मेळोवपाक जाता. शारदा उच्च माध्यमीक विद्यालयान शेती हो विशय सुरू करून एक बरें काम केलां अशें तांणी सांगलें. पश्चीम विभागीय वखधी वनस्पत सुविधा केंद्राचे  संचालक डॉ. दिगंबर मोकाट, आयुश आयुर्वेद निगडी-पुणेचे संचालक डॉ स्वप्नील शिंदे, अभ्युदय बायोटेकचे संचलाक डॉ साहेबराक मेंगड, गोंय वखदी वनस्पत मंडळाची क्लिफ डिसोझा हांणी शिबिरांत मार्रदर्सन केलें.
शिबिरांत शेती करपी बायलो आनी दादल्यांनी वांटो घेतिल्लो. तरणाट्यांनी शिबिरात वांटो घेतिल्लो. शिबीर येसस्वी जाल्ले खातीर शारदा विद्यालयाचे प्राचार्य गजानन मराठे हांणी खोस उक्तयाली.