गोंयची शीत कडी… पर्यटकांची वाडटी मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इसवण, चोणाक, शिणाणें, कुल्ल्यांक पसंती

भांगरभूंय I नारायण गांवस
पणजीः गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत पर्यटक गोंयांत येतात. गोंयच्यो सोबीत दर्यादेगो, मलभुलोवणो सैम हाचो आनंद पर्यटक घेतात. तेच प्रमाण गोंयची खाद्य संस्कृती लेगीत फामाद आसा. ताचोय अास्वाद पर्यटक घेतात. गोंयची शीत कडी फामाद आसा. गोंयांत ईसवण, शिणाणें, चोणक, कुल्ल्यो, सुंगटा हांचोय पर्यटक आस्वाद घेतात.
सध्या इसवण म्हारग जाल्ल्यान खूबशे हॉटेल वेवसायीक इसवणा बदला चोणाक ह्या नुस्त्याक प्राधान्य दितात. चोणाक नुस्तें इसवण नुस्त्या प्रमाणूच रुचीक आसता. ताका लागून पर्यटक लेगीत ह्या नुस्त्याची मागणी करतात. सध्या पर्यटक इसवणा बदला चोणाक नुस्त्याच्या ताटांत पसंती दितना दिसतात. तेच प्रमाण शिणाण्योय पर्यटकांच्यो आवडीच्यो जाल्यात. चोणाक, शिणाणें, कुल्ल्यो, सांगटां हांकांय पर्यटकांची मागणी वाडल्या.