गोंयची भिस्त कागदपत्रां, पुराव्यांचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय विशीं कायदेशीर अभ्यास करपाक सभाघर समिती पुरक थारतली

सभाघर समितीच्या वांगड्यांचें मत

पणजी : कायदेशीर अभ्यास करपा सयत कागदपत्रां आनी पुरावे एकठांय करून सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू भक्कम करपाची गरज आसा. म्हादयचें उदक वाटावपा खातीर कायदेशीर बाजू भक्कम करपाक प्राधान्य आसपाक जाय. गोंयचें येस कागदपत्रां आनी पुराव्यांचेर आधारीत आसा, अशें म्हादय खातीर स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें.

​अधिवेशनाच्या निमाण्या दिसा अपेक्षे प्रमाण म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा जाली. कळसा-भांडुरा प्रकल्प आराखड्याक केंद्रान दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी करपी थाराव संमत जालो. डीपीआर फाटीं घेवपा खातीर मुजत वा तारीख जाहीर करपाची विरोधी आमदारांची मागणी आशिल्ली. मुजत वा तारीख मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केली ना. हाका लागून विरोधकांची मागणी अमान्य जाली. म्हादय प्रस्नाचो अभ्यास करपा खातीर सभाघर समिती स्थापन करपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या फुडारपणा खाला समितींत विजय सरदेसाय, वेंझी व्हिएगश, अॅड. कार्लोस फेरेरा, प्रेमेंद शेट, गणेश गांवकार, जीत आरोलकार, विरेश बोरकार हे वांगडी आसात. सभाघर समिती विशीं उलोवपाक अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी न्हयकार दिला. हेर वांगड्यांनी मात समिती विशीं मतां मांडल्यांत.

कागदपत्रां पळोवपा सयत कायदेशीर

सुचोवण्यो करपाची संद : अॅड. कार्लोस फेरेरा

म्हादय खटल्या संबंधी सरकारान कसलीं कागदपत्रां सादर केल्यांत. कसलीं कागदपत्रां सरकारा कडेन आसात. कसलीं कागदपत्रां मेळप शक्य आसा, हाची म्हायती सभाघर समितीचे बसकेंत मेळप शक्य आसा. वकील ह्या नात्यान कायदेशीर सुचोवण्यो वा सल्लो दिवप म्हाका शक्य जातलें. म्हादयचो अभ्यास करपाक तशेंच खटल्यांत मजत करपाक सभाघर समितीचो लाव जातलो. अहवालांत काय निश्कर्श वा सुचोवण्यो करप शक्य जातलें अशें अॅड. कार्लोस फेरेरा हांणी सांगलें.

व्याघ्र वाठाराचो विशय महत्वाचो : वेंझी व्हिएगश

म्हादयच्या थारावाचेर सभाघरांत बरीच चर्चा जाल्या. सभाघरात हांवें व्याघ्र वाठाराचो मुद्दो मांडला. म्हादयचो वाठार व्याघ्र वाठार म्हूण जाहीर जालो जाल्यार कायदेशीर नदरेन गोंयची बाजू घटमूट जातली. व्याघ्र वाठारांतलें उदक कायद्या प्रमाण घुंवडावपाक मेळना. सभाघरांत चर्चेंत वांटो घेवचे पयलीं लेखी मागणी हांवें सादर केल्या. सभाघर समितींत तरेकवार विशयांचेर चर्चा जातली. तरी सभाघर समिती स्थापन जाली म्हूण गोंयची बाजू न्यायालयांत घटमूट जावची ना. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू घटमूट जावपाक जाय. ती कशी जातली, हाचेर विचार जावपाक जाय अशें आमदार वेंझी व्हिएगश हांणी सांगलें.

प्रस्न प्रलंबित दवरपाचे सरकाराचे यत्न : विजय सरदेसाय

गोंयांत आनी कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्राचेर चेपण हाडून डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवपाक जाय. हें काम सभाघर समिती करूंक शकना. गोंय सरकाराकूच हें काम करचें पडटलें. केंद्राचेर चेपण हाडून वा तांची समजूत काडून डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवपाक सरकाराचें प्राधान्य आसपाक जाय. हाचे पयलीं खूबशा विशयांचेर सभाघर समिती स्थापन जाल्यात, आनी समितीन अहवालूय दिल्यात. अहवालांचेर कारवाय जावंक ना. सभाघर समितीच्या माध्यमान विशयाचो अभ्यास जातलो. अभ्यास नाका प्रत्यक्ष कृती जावपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.

कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत खवदळ पडला. राजकी पक्षां सयत समाजीक संघटणा जाग्यो जाल्यात. जागृताये खातीर आरजीन आयतारा सभेचें आयोजन केलां. आंदोलन फुडें व्हरपा विशीं सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाची समाजीक संघटणा तशेंच विद्यार्थी संघटणां कडेन उलोवणीं सुरू आसात. जागृताये खातीर आंदोलन सुरूच उरूंक जाय अशें प्रो. प्रजल साखरदांडे हांणी म्हणलें.