गोंयकारांक विजेचो शॉक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजेच्या बिलांनी जातली वाड, बेगिनूच अधिसुचोवणी


पणजी : गोंयांतल्या सगल्या प्रकाराच्या वीज बिलांचें दर वाडटलें. घरगुती विजेच्या बिलांची वाड युनिटा फाटल्यान 5 ते 10 पयशे आसतली. तशेंच वेवसायीक, उद्देगीक कंपनींच्या विजेच्या बिलांनी चडांत चड 40 पयशांनी वाड जातली, अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.
मंत्रीमंडळ बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. खात्यान वीज दरवाडीचो प्रस्ताव जोड वीज नियमन आयोगाक धाडला. गोंय सोडून सगल्या राज्यांनी विजेचे दर वाडयल्यात. आनीक 10 दिसांनी वीज दरवाडीची अधिसुचोवणी जारी जातली. ऑनलायन बिलां भरपाची प्रक्रिया सुरळीत जावची, हे खातीर नियोजन सुरू केलां.
हालीच खात्यान 125 मेगावॅट विजेची खरेदी करपाचो निर्णय घेतला. हाका लागून उद्देगांचे लोडशेडींग बंद जालां. पावसाक लागून वीज खात्याचे बरेच लुकसाण जालां. स्ट्रीट लायटीचो घोळ पयस करपा खातीर कुंडयच्या एजन्सीक आदेश दिला
जमनी पोंदच्यान वीज सरयो घालपाचें काम फाटलीं 5 वर्सां सुरू आसा. 27 एजन्सी वरवीं हे काम सुरू आसा. पुराय गोंयांत जमनी पोंदच्यान वीज सरयो घालपा खातीर 5 हजार कोटी रुपया खर्च येतलो. हें काम पुराय जावपा खातीर केंद्रा कडल्यान निधीची गरज आसा, अशे वीज मंत्र्यान सांगलें.
सौर उर्जा धोरण केंद्रान तयार केलां. हें धोरण गोंयाक लागू जाता. ह्या धोरणाचो अभ्यास करून योग्य तरेन कार्यवाही जातली, अशेंय ढवळीकार हांणी सांगलें.