गृह विज्ञान म्हाविद्यालयांत 9 जुलयाक कॅन्सर वेबिनार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः गोंय गृह विज्ञान म्हाविद्यालय आनी भारत विकास परिशदेचो गोंय फांट्या हांच्या जोड पालवान म्हाविद्यालयात शेनवार 9 जुलयाक सकाळीं 7 ते रातीं 8 मजगतीं कॅन्सरात पुश्टीक आहाराचो संबंद ह्या विशयाचेर वेबिनार आयोजीत केलां. मुंबयच्या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलाचो मुख्य वैजकी आहार तज्ज्ञ शिवशंकर तिमनपाठी वेबिनारांत सूत्र भाशण करतले.  – http://meet.google.com/qsj-wcws-rph हाचे वरवीं ह्या वेबिनारांत वांटेकार जावपाचें आवाहन संयोजक आनी म्हाविद्यालयाचो प्राचार्च डॉ महेश पै आनी प्रा.वर्षा नायक हांणी केलां
पुश्टीक आहार मेळना म्हणून कॅन्सर दुयेंतीचे भलायकेचेर वायट परिणाम जाता. सुमार 20 टक्के दुयेंती ताका लागून मरतात. वेगवगेळ्या तरेच्या कॅन्सराच्या उपचारांचेर पुश्टीक आहार बरो परिणाम करपाक शकता. कॅन्सराचें निदान जातगीर दुयेंतींक रोखडोच पुश्टीक आहार दिवपाक सुरवात करपाक जाय अशें म्हाविद्यालयान एके प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.