गुळेले विद्यार्थी आनी शिक्षकांची प्रभात फेरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
गुळेली ः गुळेली-सत्तरींतल्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयान गोंय क्रांती दीस मनयलो. सुरवातीक विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी प्रभात फेरी काडली. उपरांत जाल्ले कार्यावळींत माचयेर शाळेचे मुख्याध्यापक सूरज नायक, ज्येश्ठ शिक्षक दिलीप पालेकार, कला शिक्षक प्रेमानंद च्यारी हाजीर आसले.
कौस्तुभ जोशी आनी कैवल्य मराठे हांणी क्रांती संग्रामाचेर भाशण केलें. शिक्षिका कृतिका दळवी हांणी
क्रांती दिसाचें म्हत्व सांगलें. मुख्याध्यापक सूरज नायक हांणी हो दीस मनोवपा फाटलो उद्देश स्पश्ट केलो.
उपरांत भोवढंगी भेस सर्त घेतली. तातूंत पयलें इनाम हर्ष गांवकाराक, दुसरें मंजिता सिरसाटाक आनी तिसरें इनाम रुतू रेडकाराक फावो जालें. सर्तीचें परिक्षण प्रेमानंद च्यारी हांणी केलें.
पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन विभुती विठू नायक हांणी केलें. वैशाली आनी हेर विद्यार्थ्यांनी क्रांती गीत सादर केलें. क्रांतीवीर राम मनोहर
लोहिया, ज्युलियांव मिनेझिस हांच्या फोट्याक हार घालून दिवली पेटयली. शिक्षिका प्रसिद्धी नायक हांणी उपकार मानले.