गुरूपुनवेक झुवारीनगरांत रंगली मोरूडकार पथकाच्या भजनाची कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को ः ‘ए भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची’, ‘पद्भनाभा नारायणा’, ‘नित्य शिवनाम गाऊ आम्ही किती’, ‘ॐकार हा वर्ण नामाचे’
ह्या सारक्या अभंगांनी मोरूडकार पथकान झरीन, झुवारीनगरांतल्या श्री महारूद्र हनुमान मंदिरांत जमिल्ल्या भजनप्रेमींक मंत्रमुग्ध केलें. गुरूपुनवे निमतान जाल्ली ही भजनाची कार्यावळ भाविकांक भोव मानवली.
गुरूपुनवे निमतान मोरूडकार पथकाची झरीन, झुवारीनगरांतल्या श्री महारूद्र हनुमान मंदिरांत ही भजनाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. उपासनगरांतले संगीत शिक्षक बाबू भुसारी हांणी भजनाची पारंपारीक पद्दतीन सुरवात केली. तांणी भिन्न रागधारींतलो एक श्री हनुमान स्तुतीपर अभंग सादर केलो. उपरांत गजर स्पेशलिस्ट आनी पथक मुखेल संतोष मोरूडकार हांणी ‘श्रीराम जयराम जय जय राम’ हो गजर सादर करून वातावरण भक्तीमय केलें. तांणी ‘ए भोळ्या शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची’ हो शंकराचो अभंग सादर केलो.
उपरांत शालेय शिक्षक अरूण महाबळ हांणीय ‘नित्य शिवनाम गाऊ आम्ही किती’ हो शंकराचो अभंग सादर केलो. तशेंच ‘पद्मनाभा नारायणा’ हो तांचे आवडीचो अभंग गायलो. संवादिनीचेर साथ करपी दत्तराज गांवस हांणी ‘ॐकार हा वर्ण नामाचे पैमुळ परब्रह्म केवळ रामनाम’ हो अभंग खूब बरे तरेन सादर केलो.
संतोष मोरूडकार हांणी ‘खेळे भोवरा गं बाई भोवरा, राधिकेचा नवरा फिरे गर गरा गर गरा’ ही गवळण आपले खाशेले शैलीन सादर करून रसिकां कडल्यान शाबासकी मेळयली आनी भजनप्रेमींक तल्लीन करून सोडलें.
उपरांत एका थळाव्या कलाकारान एक गवळण सादर केली. अखेरेक बाबू भुसारी हांणी ‘हेची दान देगा देवा, तुमचा विसर न व्हावा’ ही भैरवी गावन कार्यावळीची सांगता केली. उपरांत आरती आनी तीर्थप्रसाद जालो. भजनाक सोहम बाबलो सातार्डेकार हांची पखवाज साथ आसली जाल्यार दत्तराज गांवस आनी बाबू भुसारी हांची संवादिनीचेर साथ आसली.