गुरुपौर्णिमे निमतान शास्त्रीय गायन, वादन  आनी नाचाची कार्यावळ आयोजीत 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: कला अकादमी गोवा आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय, पाटो, पणजी हांच्या जोड पालवान कला अकादमीच्या हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागा वतीन गुरुपौर्णिमे निमतान ता. 14 जुलयाक दनपारच्या 2.30 वरां सावन हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागांतल्या विद्यार्थांचें शास्त्रीय गायन, वादन आनी नाचाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. तशेंच ता. 15 जुलयाक सकाळचीं 10 वरां सावन कला अकादमीच्या पेडणें, सांखळे, वाळपय, सांगें, केपें आनी काणकोण ह्या संगीत केंद्रांच्या विद्यार्थांचो संगीत मेळावो ही गायन,वादनाची कार्यावळ जातली. ता. 14 जुलयाक दनपारच्या 2.30 वरांचेर मानेस्तां हस्तुकीं कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरांत जातली. 

उक्तावणा उपरांत कार्यावळीची सुरवात रोहित वनकर हांचे शिश्य यश आपटे आनी अथर्व गायक हांच्या बासरीवादनान जातली. उपरांत प्रेमानंद आमोणकार हांचे शिश्य साहिल नदाप, मयुश गांवस, लक्ष मठकार आनी दिपतेज रेवोडकार हांचें तबलें वादन जातलें. तबलें वादना उपरांत सचिन तेली हांची शिश्य मुक्ता मिसर हिचें शास्त्रीय गायन जातलें. उपरांत सुभाष फातर्पेंकार हांचे शिश्य आकाश नायक हांचें पेटी एकोडें वादन जातलें. शैलेश गांवकार हांचे शिश्य कौस्तुभ च्यारी आनी जित सावंत हांचें तबलें वादन जातलें. तबलें वादना उपरांत रुपेश गांवस हांचे शिश्य सदानंद झो हांचें शास्त्रीय गायन जातलें. मागीर नंदा कळंगूटकार हांचे शिश्य मयुरेश तांबोसकार हांचे पेटी वादन जातलें. 

उपरांत कथ्थक नाच सादर करतले. हातूंत वरदा बेडेकार हांचे शिश्य स्पुर्ती शानबाग, अभिशेक नायक, अलिशा अल्मेदा, चेलसिया डिसोझा, श्रेया कंवळेंकार आनी विजय पालकार हे वांटेकार जातले. उपरांत मंदिरा तिरोडकार हांची शिश्य वैष्णवी नाडकर्णी, तन्वी देसाय, मनस्वी बोडके, कस्तुरी करकरे आनी निधी नायक शिरोडकार हांची  भरतनाट्यम नाचाची कार्यावळ जातली. 

सपना नायक हांच्या शिश्यांच्या भरतनाट्यम नाचान कार्यावळ सोंपतली. हातूंत आकृती ताम्हणकार, गौरी सानबाग, अनुश्री कोली, तृप्ती दळवी, महिका हरमलकार आनी शहिल्या सातार्डेकार हीं वांटेकार जातलीं. पुराय कार्यावळी खातीर पांडुरंग गांवस, दयानिधेश कोसंबे, गितेश मांद्रेंकार, सुरज मोरजकार, भार्गवराम गर्दे आनी श्रीपाद गांवस हे तबल्यार, तशेंच दत्तराज सुर्लकार आनी चारुदत्त गांवस हे पेटयेर साथ दितले. कथ्थक नाचाचे कार्यावळी खातीर वरदा बेडेकार हांची आनी सम्राज्ञी आईर हांची गायन साथ, रोहित वनकार हे बासरीचेर साथ दितले.

भरतनाट्यम नाचा खातीर मंदिरा तिरोडकार आनी सपाना नायक ह्या नटवंगमची साथ दितले. तशेंच डॉ. दिप्ता रुबसुंदरम् हांची गायन साथ आनी चेथनमुर्ती डी. आर. हे मृदंगमची साथ दितले. पुराय कार्यावळीचें निवेदन गौरवी फडके, जान्हवी म्हांबरे आनी आर्या रेगे सांबाळटले. 

दुसर्‍या दिसा ता. 17 जुलयाक सकाळीं 10 वरां सावन कला अकादमीच्या सगळ्या संगीत केंद्रांनी विद्यार्थ्यांची शास्त्रीय गायन वादनाची कार्यावळ कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरांत जातली. 

सगळ्यांनी हे कार्यावळीक जाहीर रावपाचें आवाहन कला अकादमीच्या हिंदुस्थानी संगीत आनी नाच विभागान केलां.