गुन्यांव नियंत्रणात हाडातः आपाची पुलीस म्हासंचालका कडेन मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः आम आदमी पक्षाचे गोंय मुखेली अॅड अमीत पालेकार हांच्या फुडारपणा खाला पक्षाच्या शिश्टमंडळान शुक्राराक पुलीस म्हासंचालक जसपाल सिंग हांकां एक निवेदन भेटोवन राज्यांत वाडट आसात त्या गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपाची मागणी केली. शिश्टमंडळान आपाचो बाणावलेचो आमदार कॅप्टन व्हेन्झी व्हिएगस, उपाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, संदेश तेलेकार देसाय,  आपाची बायल विभागाची मुखेली प्रतिमा कुतिन्हो आनी म्हणयारो राजदीप नायक हांचो आसपाव आशिल्लो.
फाटल्या मे म्हयन्यांत राज्यांतल्या गुन्यांवांत बरीच वाड जाल्या. खून, लिंगीक शोशण, लूटमार ह्या सारकीं प्रकरणा वाडपाक लागिल्ल्यान गोंयची सुरक्षीत पर्यटन थळ म्हणून आशिल्ली प्रतिमा इबाडपाक लागल्या. पर्यटन आनी संबंदीत मळार हाचो फटको बसल्यार राज्याची अर्थवेवस्था सामकीच हाता भायर वचपाची भिरांत निवेदनांत उक्तायल्या.
मे म्हयन्यांत लिंगीक अत्याचाराची सात प्रकरणा उक्ताडार आयलीं. बायलांचें अपहरण, खून आनी लिंगीक अत्याचारांत वाड जायत आसा. हें हुस्को करपा सारकें आशिल्ल्यान सरकारान तें थांबोवपा खातीर आनी चलयांक सुरक्षीत दवोरपा खातीर खर पावलां घालपाक जाय अशें आपान निवदेनांत म्हणलां. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून गुन्यांवांचो तपास जायना. घऱ खात्याचो कारभार पळोवपी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुन्याव तपासांत राजकी हस्तक्षेप जावचो ना हाचे कडेन लक्ष दिवपाक प्रतिमा कुतिन्हो हिणे सांगलां.