गुजरात टायटन्स पयले सुवातेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 35वे मॅचींत गुजरात टायटन्सान कोलकाता नायट रायडर्साक 8 धांवड्यांनी हारयलो. कोलकाताक जैता खातीर 157 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. पूण, धांवड्यांचो फाटलाव करतना ताका 8 विकेटी वगडावन 148 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. कोलकाताची ही सेगीत चवथी हार थारली. दुसरे वटेन गुजराताचें सातांतलें सवें जैत थारलें. ह्या जैता सयत गुजरात 12 गुणां सयत गुणतकट्यांत पयले सुवातेर पावलो.

ते आदीं टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी गुजरात टायटन्सान 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 156 धांवड्यो केल्यो. मुखेली हार्दिक पांड्यान सेगीत तिसरो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें हे मॅचींत गुजराता वतीन सगल्यांत चड 67 धांवड्यो केल्यो. कोलकाता नायट रायडर्सा वतीन चार विकेटी घेतल्यो.

आंद्रे रसेलान जबरदस्त बॅटींग केली. ताची बॅटींग पळयल्या उपरांत कोलकाता ही मॅच जिखतलो अशें दिशिल्लें. ताणें फक्त 25 बॉलांनी 48 धांवड्यो केल्यो. हातूंत स सके आनी एका चवक्याचो आस्पाव आशिल्लो. रसेलान 192चे स्ट्रायक रेटीन धांवड्यो केल्यो. पूण, पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाक ताका जमलें ना.

कोलकाताची सुरवात बरी जाली ना. 34 धांवड्यांचेर ताणें 4 विकेटी वगडायल्यो. पयले ओव्हरींत सॅम बिलिंग्स (4) बाद जालो जाल्यार तिसरे ओव्हरींत सुनील नरेन (5) तंबूंत परतलो. दोगांकूय मोहम्मद शमीन बाद केले. नितीश राणा दोन धांवड्यो करून फर्ग्युसनाचो शिकार थारलो.

मुखेली श्रेयस अय्यरान लेगीत निर्शेणी हाडली. ताणें 15 बॉलांनी 12 धांवड्यो केल्यो. पंगड संकश्ठांत सांपडिल्लो. अशा वेळार पांचवे विकेटी खातीर रिंकू सिंग आनी वेंकटेश अय्यर हाणें 36 बॉलांनी 45 धांवड्यांची भागिदारी करून कोलकाताक मॅचींत दवरलो. ही जोडी यश दयालान फोडली. ताणें रिंकूक (35) बाद केलो.

मजगतीं, पयली बॅटींग करपी गुजराताची लेगीत सुरवात बरी जाली ना. आठ धांवड्यांचेर ओपनर शुभमन गिल बाद जालो. ते उपरांत वृद्धिमान साहा आनी हार्दिक पांड्या हांणी 50 बॉलांनी 75 धांवड्यांची भागिदारी करून पंगडाक बरे स्थितींत हाडपाचो यत्न केलो.

83च्या स्कोराचेर साहा बाद जालो. उमेश यादवान बाद केलो. ते उपरांत 133 धांवड्यांचेर मिलर बाद जालो. थारावीक अंतरान विकेटी पडत गेल्यो. पूण निमाणे ओव्हरींत रसेलान गुजराताचो डाव गडगडायलो. ताणें निमाणे ओव्हरींत पांच धांवड्यो दिवन चार विकेटी घेतल्यो.