गुजरातचें चेन्नयचेर 7 गड्यांनी जैत ‘टॉप टू’तली गुजराताची सुवात पक्की

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः आयपीएलाच्या 15व्या सिझनांतल्या 72वे मॅचींत गुजरात टायटन्सान चेन्नस सुपर किंग्जाक 7 गडी राखून सहज हारयलें. चैन्नय पयलीं खेळटना गुजराता सामकार 134 धांवड्यांचे लक्ष्य दवोरिल्लें. गुजरातान सात गडी राखून ते सहज हातासलें. ह्या जैताक लागून गुजरात टायटन्साचें प्ले ऑफांतल्या दोन टॉप पंगडांतली सुवात निश्चीत जाल्या.
चैन्नय पंगडान टॉस जिखून पयलीं खेळून 134 धांवड्यांचें आव्हान दिल्लें. ताचो फाटलाव करतना गुजरातान सुरवेक सावन आक्रमक पवित्रो घेतलो. तांचो ओपनर वृद्धिमान साहान नाबाद अर्द शेंकड्याची खेळी केली. ताणे 57 बॉलांत 7 चौके आनी एक सको मारून 67 धांवड्यो केल्यो. ताचे हे खेळीक लागून गुजराताक जैता मेरेन पावस सोपें जालें. ओपनिंगाक आयिल्ल्या शुभमन गिलाक (18) व्हडली खेळी करपाक मेळ्ळी ना. मॅथ्यू वेड लेगीत फकत 20 धांवड्यो करपाक शकलो. गुजराताचो कॅप्टन हार्दिक पांड्या फकत 7 धांवड्यो करपाक शकलो. मात साहा आनी डेव्हीड मिलर जोडयेन पंगडाक साल्वार करीत जैता मेरेन पावयलें.
टॉस जिखून चैन्नयन बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. ओपनर ऋतुराज गायकवाडान अर्द शेकड्याची खेळी करून पंगडाक व्हडलें धांवसंख्ये मेरेन व्हरपाचो यत्न केलो. मात मदले फळयेंतल्या बॅट्समनांक धांवड्यो करपाक येश मेळ्ळें ना. इवेन कॉन्वे फकत 5 धांवड्यो करपाक शकलो. मोईन अली आनी एन जगदीशन हांणी दरेकी 22 आनी 39 धांवड्यो केल्यो. ताका लागून तांकां 20 ओव्हरींत फकत 133 धांवड्यो करपाक मेळ्ळो.
दुसरे वटेन गुजरात टायटन्साच्या बॉलरांनी चेन्नयच्या वॅट्समनांक येशस्वी जावपाक दिलें ना. तांचे सामकार ऋतुराज सोडून हेर एकाय बॅट्समनाक व्हडली खेळी करपाक जमलें ना. मोहम्मद शमीन इवेन कान्वे आनी एम एस धोनी ह्या दिग्गजांक आवट केलें. जाल्यार रशिद खान आनी अलझारी जोसेफान दरेकी एक विकेट घेतली. चेन्नय वतीन माथिशा पथारिना हाणे बरो खेळ केलो. आपल्या पदार्पणातूच ताणे दोन विकेटी घेतल्यो. मोईन अलीक एक विकेट घेनव गुजराताक अडचणींत हाडपाचो यत्न केलो. मात ताचो फायदो जालो ना.