गुगल ट्रान्स्लेटांत कोंकणीचो आसपाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुगल कंपनीन आपल्या गुगल ट्रान्सलेटांत कोंकणीचो आसपाव केला. कोंकणी, आसामी, भोजपुरी, डोग्री, मैथिली, मणीपुरी, मिझो, संस्कृता सयत 24 नव्या भाशांचो गुगलान काल रातीं उसरां (भारतीय वेळा प्रमाण) आसपाव केलो. वट्ट 133 भाशांचो अणकार आतां करपाक मेळटलो. ते विशींची घोशणा गुगलाच्या सुंदर पिचाय हांणी अमेरिकेंत एके कार्यावळींत केली.
ह्या नव्या भाशांच्या आसपावाक लागून भारत, आफ्रिका, नेपाल आनी हेर कडल्यान 30 कोटी लोकांक तांच्या भाशांचे अणकार करप सोंपें जातलें. कोंकणीचो आसपाव जावचो, हे खातीर कोंकणी संस्थांनी कांय वर्सां सावन यत्न सुरू केल्ले.
हो अणकार झिरो शाॅट मशीन ट्रान्सलेशन आसतलो. सध्या तो 100 टक्के सारको आसचो ना. मात आमी रोखडीच तातूंत सुदारणा करतले. तें काम सुरू जालां. हेर भाशांचे (खास करून जर्मन, स्पॅनिश) जातात तसो ह्या भाशांचोय अणकार जावचो हे खातीर आमी यत्न करतात, अशें गुगलान म्हणलां.