गुगलाचे संजीत हेगडे देसाय आयज प्रुडंटाचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रुडंट मिडियाच्या ‘कर्तुबी गोंयकार- ल्हान जाले म्हान’ हे माळेंत आयज मंगळारा अनंत अग्नी हे गुगल अणकार सेवेंत कोंकणी भाशेचो आसपाव जावचे खातीर म्हत्वाचें योगदान दिल्ल्या गुगल कंपनीचे उद्देग यंत्रणेचे वरिश्ठ वेवस्थापक संजीत हेगडे देसाय हांचे कडेन भासाभास करतले. संजीत हेगडे देसाय हांचे वांगडाच कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी युवा फुडारी चेतन आचार्य हे दोगय गुगल अणकार सेवेची वट्ट प्रक्रिया, फायदे तशेंच फुडाराच्यो येवजणो आदी विशयांचेर उलयतले. 

संजीत हेगडे देसाय गुगल कंपनीच्या अमेरिकेंतल्या कार्यालयांत फाटलीं साबार वर्सां उंचेल्या पदार वावुरतात आनी सद्या गोंयांत खाजगी भेटेर आसात. ‘कर्तुबी गोंयकार- ल्हान जाले म्हान’ ही मुलाखतीच्या स्वरुपांतली सप्तुकी कार्यावळ मंगळार सांजेच्या साडे आठ वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर तेच वांगडा फेसबूक आनी यु-ट्यूब चॅनलांचेर वितरायतले.