गुकेश-नेपोम्नियाशीचो डाव बादाबाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या डी गुकेशान 10वे फेरयेंत रशियेच्या इयान नेपोम्नियाशीक बरोबरींत आडायलो. अशे तरेन गुकेशान कॅण्डिडेट्स बुद्दीबळ सर्तीचे गुणतकट्यांतली पयली सुवात जोड रितीन कायम राखली. विदीत गुजराथी आनी आर प्रज्ञानंदा हांचे मदलो डाव लेगीत बादाबाद उरलो. उक्त्या गटांतल्या हेर दोन लडतींचो मात निकाल लागलो. अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआना आनी हिकारू नाकामुरान जैत जोडलें.

सर्तीच्यो फकत चार फेरयो बाकी आसात, ताका लागून कॅण्डिडेट्सांतली चुरस वाडल्या. जोड रितीन पयले सुवातेर आशिल्ल्या गुकेश आनी नेपोम्नियाशी हांचे समान स गूण आसात. प्रज्ञानंद, कारुआना आनी नाकामुरा हे तांच्या परस अर्द्या गुणांनी फाटीं आसात. विदीत पांच गुणां सयत सवे, फ्रान्साचो अलिरेझा फिरौझा 3.5 गुणां सयत सातवे, जाल्यार अझरबैजानाचो निजात अबासो तीन गुणां सयत आठवे सुवातेर आसा.

11वे फेरये पयलीं विसवाचो दीस आसा. 10वे फेरयेंत नाकामुरान अबासोवाक जाल्यार कारुआनान फिरौझाक हारयलो. नेपोम्नियाशी सर्तींत एकूय लडत हारूंक नासलो, तरी ताचो खेळ गुकेशा इतको बरो जावंक ना. गुकेशा आड धव्या घुलांनी खेळून लेगीत ताणें धोको घेवंक ना. रुई लोपेझ पद्दतीन सुरवात केल्या उपरांत नेपोम्नियाशीची स्थिती घटमूट आशिल्ली. पूण, गुकेशान बऱ्यो चाली रचून मॅचींत उमळशीक वाडोवपाचो यत्न केलो. अखेरच्या टप्प्यांत दोनूय खेळगड्यांनी हत्तींची आनी कांय घुलांची अदला बदली केली. पूण, दोगांयनी जैताची संद दिसनाशिल्ल्यान 40 चालींनी बरोबरी मान्य केली.

प्रज्ञानंदान सर्तींत सातत्यपुर्ण कामगिरी केल्या. दुसरे फेरयेंत गुकेशा आडची हार सोडली जाल्यार तो चडश्या लडतींनी अडचणीत सांपडूंक ना. 10वे फेरयेंत प्रज्ञानंदाक विदीतान वापरिल्ल्या बर्लिन बचावाक तोंड दिवचें पडलें. तीन घुलो आनी वझीर मारल्या उपरांत अखेरच्या टप्प्यांत दोगांकूय जैताची व्हड संद नाशिल्ली. ताका लागून 39वे चाली उफरांत तांणी बरोबरीचेर समाधान मानपाचो निर्णय घेतलो.

बायलांच्या गटांत, पयल्या णव फेरयांनी अपराजीत आशिल्ली रशियेची अलेक्झांड्रा गोर्याचकिना हिका 10वे फेरयेंत चीनाचे ले टिंगजी कडल्यान हार घेवची पडली.

सेगीत चार डावांनी हार घेवपी भारताची आर वैशालीन उत्कृश्ट रितीन पुनरागमन करतना बल्गेरियाचे नुरग्युल सलिमोवाक 88 चालींनी हारयली. भारताची आनीक एक ग्रॅण्डमास्टर कोनेरू हम्पीन गुणतकट्यांत जोड रितीन पयले सुवातेर आशिल्ले चीनाचे टॅन झोंगीक बरोबरींत आडायली. जाल्यार रशियेची कॅटेरिना लायनो आनी युक्रेनाची अॅना मुझिचुक हांचे मदली लडत लेगीत बादाबाद उरली.