गुकेशाची इतिहासीक कामगिरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो 17 वर्सां पिरायेचो ग्रॅण्डमास्टर डी गुकेशान इतिहासीक कामगिरी केली. गुकेशान कॅण्डिडेट्स बुद्दीबळ सर्त जिखली. तशेंच कॅण्डिडेट्स बुद्दीबळ सर्त जिखपी तो सगल्यांत युवा खेळगडो थारलो. ही सर्त जिखिल्ल्यान तो वर्साचे अखेरेक वा फुडल्या वर्साचे सुरवेक जावपी संवसारीक बुद्दीबळ वस्तादपण सर्तींत चीनाचो ग्रॅण्डमास्टर डिंग लिरेनाक आव्हान दितलो. संवसारीक वस्तादाक आव्हान दिवपी खेळगडो वेंचपा खातीर फिडे कॅण्डिडेट्स सर्त आयोजीत करता.

डी गुकेश भारताचो दिग्गज ग्रॅण्डमास्टर विश्वनाथन आनंदा उपरांत कॅण्डिडेट्स बुद्दीबळ सर्त जिखपी दुसरो भारतीय खेळगडो थारलो. पांच खेपेचो संवसारीक वस्ताद विश्वनाथन आनंदान 2014त कॅण्डिडेट्स सर्त जिखिल्ली. त्या वेळार आनंद 45 वर्सां पिरायेचो आशिल्लो.

कॅण्डिडेट्स बुद्दीबळ सर्तींतले 14वे आनी निमाणे फेरयेंत गुकेशान अमेरिकेचो ग्रॅण्डमास्टर हिकारू नाकामुराक बरोबरींत आडायलो आनी 14 फेरयेंचे सर्तींत 9 गूण मेळोवपाक येसस्वी थारलो.

वस्तादपण जोडपाक गुकेशाक निमाणी फेरयेंतली लडत किमान बादाबाद दवरपाक जाय आशिल्ली. गुकेशान तेच पद्दतीन खेळ केलो आनी नाकामुराक कसलीच संद दिली ना. मॅच बादाबाद उरल्या उपरांत बुद्दीबळ मोग्यांची नदर इयान नेपोम्नियाशी आनी फॅबियानो कारुआना हांचे मदले लडतीचेर आशिल्ली. ही लडत कोणूय जिखिल्लो, जाल्यार ताचे आनी गुकेशाचे समान गूण जातले आशिल्ले आनी जैतिवंताची निवड करपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडटलो आशिल्लो.

कारुआनान सुरवाती सावन नेपोम्नियाशीचे चेपण हाडलें. तो जैताच्या लागसार लेगीत पाविल्लो. पूण, ताणें 39वे चालींत चूक केली आनी हाचो फायदो घेत नेपोम्नियाशीन पुनरागमन केलें. पूण, कारुआनान हार मानपाक तयार नाशिल्लो. ताणें आपली स्थिती परतून घटमूट केली आनी दुसरे खेपे जैताच्या लागसार पावलो. हे खेपे ताका घडयाळान धोको दिलो. वेळ उणो आशिल्ल्यान ताका योग्य चाली रचपाक अपेस आयलें. ताका लागून लडत बादाबाद उरपाचे स्थितींत पावली. कारुआनान जैत जोडपाचो खूब यत्न केलो. पूण, ताका अखेर मेरेन येस मेळूंक ना.

मजगतीं, गुकेशान तीन दसकां पसून कायम आशिल्लो रशियेचो म्हान ग्रॅण्डमास्टर गॅरी कास्पारोव्हाचो संवसारीक विक्रम मोडलो. 1984ची कॅण्डिडेट्स सर्त कास्पारोव्हान 22 वर्सां पिरायेचेर जिखिल्ली. त्या वेळार कास्पारोव्हान सर्त जिखून ताच्याच देशाच्या आनातोली कार्पोव्हाक आव्हान दिल्लें.

ह्या जैतान गुकेशाक 88,500 युरो (सुमार 78.5 लाख रुपया) इनामाच्या रुपान फावो जाले.

डी गुकेशाचें पुर्ण नांव डोमाराजू गुकेश आसा. ताचो जल्म चेन्नय शारांत 7 मे 2006 वर्सा जाल्लो. 7 वर्सां पिरायेचेर ताणें बुद्दीबळ खेळपाक सुरवात केल्ली. सुरवातीक ताणें भास्कर नागैया कडल्यान प्रशिक्षण घेतिल्लें. नागैया हो आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयलो खेळगडो आसा. ते उपरांत विश्वनाथन आनंदान गुकेशाक खेळा विशीं अदीक म्हायती आनी प्रशिक्षण लेगीत दिलें.