गिरींतल्या अनाथ आश्रमांतल्या लोकांनी घेतलो सर्कसीचो आनंद

सर्कसींतले खेळ पळोवपा खातीर आयिल्ले अनाथ आश्रमांतले लोक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पुलिसांनी केलें आयोजन

म्हापशें: गिरी हांगासरल्या अनाथ आश्रमांतल्या लोकांक म्हापशें पुलिसांनी सुपर स्टार सर्कस प्रयोगाचो खेळ पळोवपाची संद दिली. म्हापशेंच्या बोडगेश्वर देवळा मुखा वेले उक्ते सुवातेंत लागिल्ल्या सर्कसीचो प्रयोग पळोवन ह्या लोकांच्या चेऱ्याचेर हांसो फुल्लो.

वट्ट 40 जाणांनी ह्या सर्कसीच्या खेळाचो आनंद घेतलो. ह्या अनाथ आश्रमांतल्या लोकां बरोबर म्हापशेंचे पुलीस निरिक्षक परेश नायक आनी कॉन्स्टेबल राजेश कांदोळकार हांणी लेगीत ही सर्कस पळयली.

विदुशकाच्यो गमती, विवीध धाडशी आनी आंगार कांटो हाडपी प्रात्यक्षिकां, नदर ओडून घेवपी कवायती, मरणाच्या गोलांतलो थरार, चले-चलयांचे कसरतीचे प्रयोग आनी दोळे दिपकावपी नाच, सायकल दोरये वेल्यान चलोवप हे सगले खेळ पळोवन अनाथ आश्रमांतल्या ल्हाना सावन ज्येश्ठांच्या चेऱ्याचेर खोस दिसताली. ताळयांचो कडकडाट ह्या सगल्यांनी सर्कसीतल्या कलाकारांक उत्स्फूर्त दाद दिली.

सर्कस पळोवंक सगल्यांक आवडटा. पूण खूबशे फावटी आश्रमांतल्या लोकांक ह्यो गजाली क्वचितूच पळोवंक मेळटात. ताका लागून ह्या लोकां खातीर पुलिसांनी हें आयोजन केलें. जगांत हेरांक आनंद दिवचे परस दुसरे खंयचेच सूख नासता अशी प्रतिक्रिया पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांणी उक्तायली.

ह्या आश्रमांतल्या ज्येश्ठांनी सांगलें, आमकां सर्कसीचो आनंद घेवंक मेळचो हे खातीर म्हापशेंचे पुलीस निरिक्षक परेश नायक तशेंच कॉन्स्टेबल राजेश कांदोळकार हांणी फुडाकार घेतलो. तांचे आमी उपकारी आसात. लोकसेवा करतना आमच्या सारक्या लोकां खातीर आनंदाचो खीण दिवपाचो तांणी यत्न केलो. ताका लागून देव तांकां बरी भलायकी आनी आयुश्य दिवं. सर्कस पळोवन आमकां सगल्यांक खूब आनंद जालो, अशा उतरांनी तांणी म्हापशें पुलिसांची तोखणाय केली.