गिरायक हक्कांची म्हायती गांवगिऱ्या वाठारांत पावोवपाक जायः  रवी नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः गिरायकांत तांच्या हक्कां विशीं सादूर करपाक जाय. मात ताचे कडेन आडनदर केल्ल्यान सांबार लोकांक ह्या हक्कांची म्हायती आसना. शिकल्ल्या आनी शारांनी रावपी लोकां भशेन गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान लोकां मेरेन ही म्हायती पावतली तेन्नाच आमी खऱ्या अर्थान गिरायक हक्क दीस मनोवपाक शकतले अशें अभिमानान म्हणपाक मेळटलें, अशें नागरी पुरवण मंत्री रवी नाक हांणी सांगलें.
राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान नागरी पुरवण खात्यान   बिरेस्तारा पाटो-पणजे हांगा संस्कृती भवनाच्या मल्टिपर्पज हॉलांत आयोजीत केल्ल्या विशेश जाग्रुती कार्यावळींचें उक्तावण केल्या उपरांत रवी नायक उलयताले. ह्या वेळार नागरी पुरवण सचीव संजीत रॉड्रिग्ज, नागरी पुरवण खात्याचो संचालक गोपाळ पार्सेकार, सहाय्यक संचालक मारिया डिकॉस्ता इ फर्नांडीस हाजीर आशिल्ली. दर वर्सा 24 फेब्रुवारीक गिरायक हक्क दीस मनयतात, मात कांय तंत्रीक आडमेळ्यांक लागून एक दीस पयलीं व्हो दीस आमकां मनोवचो पडटा अशें  संचालक गोपाळ पार्सेकारान स्पश्ट करून सरकारा वतीन चालीक लायतात त्या गिरायक हक्का संबंदीच्या येवजण्यांची तांणे म्हायती दिली. सुरवेक तांणी प्रास्तावीक करून सगल्यांक येवकार दिलो.
 संजीत रॉड्रिग्ज हांणे गिरायक हक्कां विशीं लोक जाग्रुतीचेर चड नेट दिवपाची गरज उक्तायली. गिरायक ह्या नात्यान आपल्याक कसले हक्क आसात ही म्हायती लोकांक दिवपाचें काम करून चडांत चड लोकां मेरेन ती पावयल्यार लोकांच तिचो उपेग जावपाक शकतलो अशें तांणे सांगलें. गिरायकांक भुलसण घालपी जायराती आनी गिरायक संरक्षण कायदे तशेंच गिरायक हक्क आनी गिरायक कल्याण अशा दोन विशयांचेर ह्या वेळार परिसंवाद जाले. तातूंत नागरी पुरवण खात्याची रेजिता राजन आनी जॅक्सन रॉड्रिग्ज, वजन आनी माप खात्याचे देवू मापारी आनी नितीन पुरुषन, अन्न आनी वखदां प्रशासनाची साफिया खान, केन कार्व्हाल्हो, अर्थीक गुन्यांव फाट्टाची पुलीस अधिक्षक सुनिता सावंत, तशेंच साळगांवकार कायदो म्हाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ शब्बीर खान हांणी वांटो घेतलो. हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी प्रश्न विचारून आपलो दुबाव पयस केलो.
प्रदीप नायक हाणे कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें, सहाय्यक संचालक मारिया डिकॉस्ता इ फर्नांडीस हिणे उपकार मानले. मुखेल सोयरे आनी हेर मानेस्तांक नागरी पुरवण खात्या वतीन यादस्तिकां भेटयलीं.