गावडे, कुळमी, वेळीप ह्या  भूंयपुतांनी संस्कृतीची राखण केलीः रमेश तवडकार काणकोणा आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यावळ सुरू

आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यावळींत उलयतना सभापती रमेश तवडकार, वांगडा प्रकाश मनुरे, इंद्रायणी चव्हाण, कालिदास घाटवळ आनी सविता तवडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः गावडे, कुळमी आनी वेळीप ह्या भूंयपुतांनी गोयचे संस्कृतीची राखण केली. तांका राज्यांत आदिवासीचो दर्जो मेळोवपा खातीर 10 वर्सा संघर्श करचो पडलो. बंदखणींत वच्चे पडलें. आदिवासी लड्या खातीर केल्ल्या आंदोलनाक लागून तेन्नाचें राज्यांतलें काँग्रेस पक्ष सरकार पडलें. राज्याचो पयलो आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जावपाचो मान म्हाका मेळ्ळो अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी आमोणें- काणकोण हांगा 14व्या आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना सांगलें.
दक्षीय गोंय नेहरू युवक केंद्रान केंद्रीय घर मंत्रालय,  युवा आनी खेळां  मंत्रालय, सीआरपीएफ हांच्या जोड  पालवान आयोजीत केल्ल्या सात दिसांचे कार्यावळीचें आदर्शग्रामांत तवडडकार हाचे हस्तुकीं  सोमाराक उक्तावण जालें. माचयेर काणकोणचो उपजिल्होधिकारी रमेश गांवकार, नेहरु युवक केंद्राचे संचालक प्रकाश मनुरे, सीआरपीएफाची कमांडर इंद्रायणी चव्हाण, पैंगीणची सरपंच सविता तवडकार आनी नेहरुय युवक केंद्रचे उपसंचालक कालिदास घाटवळ आशिल्ले. कार्यावळींत आठ राज्यांतल्या 12 जिल्ह्यांतल्यान आयिल्ले 220 आदिवासी तरणाटे वांटेकार जाल्यात.
गोंयच्या आदिवासी कल्याण खात्या वतीन राज्यांतल्या आदिवासी समाजांतल्या लोकांक देशांत ना त्यो 25 येवजण्यो आमी गोंयांत चालीक लायल्यात अशें तवडकार हांणी सांगलें. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या आदिवासी तरणाट्यांक देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांतले संस्कृतीच म्हायती मेळची आनी ताकां उदरगतीच्या प्रवाहांत हाडपा खातीर सात दिसाची ही कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें मनुरे हांणी सांगलें.
सात दिसाचें हे कार्यावळींत ओडिशा,  कंगमाल, आंध्रप्रदेश, विशाखापट्टनम, तेंलगणा, भद्रादी, कोथेगुडम, झारखंड, सिंहभूह, खुटी, लेह, बिहार लखी सुराय, छत्तीसगढ़, कांकेर नारायणम , सुकमा अशा जिल्हांतल्यान शिबिरार्थी आयल्यात. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या थळांक ते भेट दिवून गोंयचे संस्कृतीचो अभ्यास करतले. तांका गोंय विधानसभा संकुलाक भेट दिवपाचें आमंत्रण सभापती तवडकार हांणी दिलां. अशे तरेच्यो आदिवासी आदान- प्रदान कार्यावळी 27 राज्यांत सुरू आसात अशी म्हायती कालिदास घाटवळ हांणे दिली.
वेगवेगळे पुरस्कार फावो जाल्ल्या गुणाजी मांद्रेकार हाचो सभापतीचे हस्तुकीं भोवमान केलो. उक्तावण कार्यावळी उपरांत ओडिशा आनी झारखंडातल्या तरणाट्यांनी तांच्या जिल्ह्यांतले लोक नाच सादर केलें.