गांवसवाडो म्हापश्यां पावसाचें उदक घरांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: गांवसवाडो म्हापश्यां पावसाचें उदक गडेकार हांच्या घरांत घुसलें. ताका लागून ह्या कुटुंबाची धांदळ जाली. बेकायदो मातयेचो भराव घालून शेत जमनी सयत नालें पुरयिल्ल्याचो परिणाम पावसाच्या दिसांनी दिसून येता.

मंगळारा सकाळीं उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान उदक प्रभाग 20 मदल्या कांय घरांच्या प्राकारांत घुसलें. जाल्यार गडेकार कुटुंबाच्या घरच्या हुमर्‍या मेरेन उदक आयलें. ताका लागून ह्या कुटुंबाची धांदळ जाली. हो प्रकार नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांकां समजतकूच तांणी पालिका मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांकां ही म्हायती दिली.

रोखडेच पालिकेचे कर्मचारी घडणूक थळार दाखल जाले आनी तांणी मातयेचो भाराव घालून पुरयिल्ले नाले जेसीबीच्या आदारान उपशिले आनी उदकाक वाट करून दिली. उपरांत पावसाचें उदक देंवलें आनी गडेकार कुटुंबाक थाकाय मेळ्ळी.

गांवसवाड्यार जमनींत व्हड प्रमाणांत मातयेचो भराव घालून जमनी पुरयल्यात. तशेंच नाले लेगीत पुरयिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आपणे हाचे पयलीं उक्तावन पालिका मंडळाचे नदरेक हो प्रकार हाडिल्लो. आतांच सुरू जाल्ल्या पावसांत हो प्रकार जाल्यार फुडारांत अजून बिकट स्थिती निर्माण जातली अशी भिरांत नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी उक्तायली.