गांधींजींच्या ग्राम स्वराज संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेचो जल्म: मुख्यमंत्री

महात्मा गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलांहार घालतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमाेद सावंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक ओंपलीं आर्गां

पणजी : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांणी ग्राम स्वराज संकल्पना मांडली. गांवची उदरगत जाली जाल्यार राष्ट्राची उदरगत जातली अशें तांचे ठाम मत आशिल्लें. गांधीजींच्या ग्राम स्वराज संकल्पनेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेचो जल्म जालाे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

पोरणें गोंया जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जल्मदिसा निमतान महात्मा गांधीजींक आर्गां ओंपलीं.

पोरणें गोंय हांगा महात्मा गांधी हांच्या पुतळ्या कुशीक मुखेल कार्यावळ जाली. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आनी आदले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री हांचो जल्मदीस गोंयांत मनयलो. गांधीजींच्या जल्मदिसाची मुखेल कार्यावळ पोरणें गोंया जाली.

भगवत गीता, कुराण आनी बायबल ह्या धर्मीक ग्रंथांतल्यान एकचाराचो संदेश दिवपा खातीर श्लोकांचें वाचन जालें. सगले धर्म आनी लोक एक आसात. देशांत एकचार आसलो जाल्यार शांती तशेंच उदरगत शक्य आसा अशें महात्मा गांधी हांचें ठाम मत आशिल्लें. समाजाच्या एकचारा खातीर ते वावुरले. मनीसपण हो सगल्यांत व्हड धर्म आसा. कार्यावळींत गीता, बायबल आनी कुराण ग्रंथांतल्या श्लोकांचे वाचन जाले. हातूंतल्यान एकचाराचें दर्शन जालें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलाेवपांत सांगलें. फुलांहार घालून तांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपलीं.

वाठार नितळ राखपाचो गांधींजींचो आग्रो आशिल्लो. गांधीजींच्या विचारांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छ भारत मोहीम राबयली. गोंयांत 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू जाली. गांधीजींच्या ग्राम स्वराज संकल्पनेंतल्यान उर्बा घेवन स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू जाल्या. आयज हे मोहिमेक दोन वर्सां पुराय जातात. देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपा सयत धर्मीक एकचार निर्माण जावचो हें गांंधीजींचें सपन आशिल्लें. दांडी यात्रा, मिठाचो सत्याग्रह, चले जाव आंदोलन, स्वदेशी चळवळ अशीं खूबशीं आंदोलनां गांधीजी हांच्या फुडारपणा खाला जालीं. नेल्सन मंडेला सयत संवसारातल्या बऱ्याच फुडाऱ्यांनी गांधीजींच्या विचारांतल्यान उर्बा घेतली. गांधीजींचे विचार आपणावन सगल्यांनी राज्य तशेंच देशांत एकचार निर्माण करपा खातीर वावुरपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

काँग्रेस पक्षा वतीन पणजेंत काँग्रेस हावजांत जल्मदिसा निमतान महात्मा गांधी आनी लालबहादुर शास्त्री हांकां आर्गां ओंपलीं.

देशांत तशेंच संवसारांत सकारात्मक बदल जावपाक जाय. बदलाची सुरवात स्वता सावन जावपाक जाय. स्वता हांव बदल्लों जाल्यार समाज बदलतलो, समाज बदल्लो जाल्यार देश बदलतलो अशें गांधीजी म्हणटाले. गांधीजीं हांची तत्वां आनी विचार कारवायेंत हाडपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमाेद सावंत हांणी सांगलें.