गरीबाक ना सरकारी नोकरी!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

IAS, IPS तसले होड हुद्देक प्राथमिक आनी मुख्य परिक्षा, उपरांत संदर्शन अशि तीन चार तरीकेचे सोसणीकाय कोरनु तांतु उत्तीर्ण जात्तलो मनीस उंचले स्तराचे काम घेवपाक शक्त जाता.

‘उद्योग पुरुश लक्षणं’ हें संस्कृताचे सुक्ति दारले मनशान काम करका म्हणचे तत्व प्रतिपादन करता. काम करचे सकड दारलेंक उद्योग मेळतावे हो सवाल बी आमगेले मनांतु उबजता. हाका कारण म्हळ्यार आमगेले देशाचे अपार जनसंख्या. शिक्षण घेतिले सर्वांक भारतांतु काम मेळना. एक हुद्देक अगाध स्पर्धो आसता. स्पर्धात्मक परीक्षेंतु कोण चड अंक घेत्ता, त्या मनशाक सरकाराचे काम करचाक अवकाश मेळता. IAS, IPS तसले होड हुद्देक प्राथमिक आनी मुख्य परिक्षा, उपरांत संदर्शन अशि तीन चार तरीकेचे सोसणीकाय कोरनु तांतु उत्तीर्ण जात्तलो मनीस उंचले स्तराचे काम घेवपाक शक्त जाता.
असले व्यवस्थेंतु परीक्षेक अभ्यासक करनाशि फक्त दुडवान रँक घेवेत म्होणु कर्नाटकाचे PSI स्पर्धात्मक परीक्षेंतु साबीत जाल्या. एक PSI हुद्देक 40 लाख दुडु दिलिले विचार अतां गुप्त ना. चड अंक जोडिले अभ्यर्थिचेर अनमानाचे नदर आसा. CID तनिखेंतु हें परिक्षेचे अक्रम भायर आयल्या. परीक्षा केंद्राचे मुखापाध्यायाले मदतान असले गैरकानून काम चल्या. त्या निमित्त ह्या अक्रमांतु भाग जालिले 40 पशें चड जणांक बंधीखानेक घाल्या. तशि म्होणु परीक्षेचे फलितांश रद्द करनी.
प्रमाणीक जावनु अभ्यास केलिले लोकांक असले अव्यवहारान अन्याय जाल्या. भारताचे तसले व्होड संविधानिक देशांतु असले अक्रम चलचे शिक्षण आनी औद्योगिक क्षेत्राक वायट नदरेन पळोवचे तशें जाल्या.
सहायक प्राध्यापक हुद्देक चलिले. परिक्षेंतुयि असले अव्यवहार चोलनु 2 लोकांक बंदीखानेक धाडल्या. स्पर्धात्मक परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका तयार केलिले प्राध्यापकान तागेले संशोधन विद्यार्थीक 20 पशें चड प्रश्न व्हाॅट्सअॅप द्वारा विनिमय केलिले निमित्यान हांगा अक्रम घडले. दुडवा खातीर प्राध्यापकान असले धंदो शूरु केलेर गरीबान सर्कारि हुद्देक वच्चाक कितें करका?
एक हफ्ते फूडे उत्तरकन्नड जिलेंतु 102 ग्राम लेक्काधिकारि हुद्देक अर्जि आपयले. ताका कनिष्ट विघाहर्ता PUC जावका. ऑनलायन माध्यमारि 41,000 पशें चड अर्जि दाखल जाल्या म्होणु स्वतः जिल्लाधिकारिन सांगल्या. तांतु 87 अभ्यार्थि PUC तु out of out म्हळ्यार पुर्णांक जोडिले विद्यार्थी जावनु आस्साचि. हें 87 पुर्णांक घेतिले लोक कोविड कालाचे पदवीधर. हांगेले निमित्तान आतां मेरिट लिस्ट तयार करताना फक्त 15 लोकांक 600तुं 599 घेतलेर ग्राम लेक्काधिकारि उद्योग मेळता. हाज्जे अतिरिक्त 40900 लोकांनि उद्योग नाशि घरांतु बसका जात्ता. नावे निवड समितीक दुडु दीवनु नोकरी घेवका.
हें दोन वेवेगळे सन्निवेशाचे परिशीलन करतना SSLC फलितांश आयले. तांतु 145 लोकानि पूर्णांक (625/625) घेतल्या. 309 भुरग्यानि एक अंक ऊणे (625/624) घेतल्याच. 472 चरडुंव दोन अंक ऊणे (625/623) घेवनु तिसरे rank क पावल्यात. पयले तीन रँक घेतिले 926 विद्यार्थीले फलितांश अभिनंदनीय आनी प्रशंसनीय जावनु आसलेरवरि ह्या शिक्षण परिक्रमाचेर पत्रकर्त आनी चिंतक लोकु सवाल करतास्साच. भाशा विशयांतु पूर्ण अंक कशे? व्याकरणांतु या लेखन दोशांतु एक अंक तरी कातरका जात्ता. अतां धा वरसांतु 2022 चे SSLC फलितांश अत्याधिक उन्नत श्रेणीचे आयल्या. हाक्का शिक्षक कारण कि? चरडुंवकी? बिजेपी सरकाराचो शिक्षण मंत्री की? या आम्मि सर्व? हें achievement कोणाले?
सुरवेचे तीन रँक 1000 चरडुंव उरताच म्होणु जालेर यवचे दिसांतु रँक नात्तिले भुरगेंक कालेजाक सीट मेळना, उद्योग ना, लग्न ना… बेकार म्हणचे परिस्थिति. असले असमानता निवारण करपाक NEP शक्त जात्तलेवे? आयचे दिवांतु पेपक विकतलो राष्ट्रपति जाता, चाय विकिलो प्रधानि जाता, तर एक गरीब सरकारि नोकरी घेवपाक शक्त जायना जाल्यार ताका प्रतिभा आस्सुनु कितें प्रयोजन?

डॉ. अरविंद श्यानभाग
8880202206