गरज पडल्यार म्हापशें अर्बन बँकेची फायल परत उघडूं येता: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : म्हापशें अर्बन बँकेंत सुमार ४ लाख गोंयकारांनी पयशे गुंतयल्ले. तांच्या कश्टांचें पयशे बुडयले. ह्या प्रकरणाचे आमचे कडेन सगळे पुरावे आसात. सध्या हें प्रकरण केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालया कडेन ( सीआरसीएस) आसा. गरज पडल्यार हाची फायल परत उघडूं येता अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पणजे बिरेस्तारा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले.
हांव कोणाक धमकी दिना. तशी म्हाका संवयूय ना. मात म्हापशें अर्बन बँकेंतले पयशे कोणी बुडयले? कशे बुडयले हेंय विरोधी पक्षांनी सांगचें. गोंयच्या लोकांनी कश्टांनी जोडिल्ले पयशे बँकेंत दवरले. तेन्ना दवरिल्ल्या ३५ हजार रुपयांचें मोल आतां तीन लाखां परस चड आसा. आपले पयशे बुडयल्यात हें गोंयचे लोक आजून विसरूंक नात. पयशे बुडोवप्यांक लोकांचे स्राप लागल्यात, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
हे बँकेचेर लिक्वीडेटर घालून लोकांचे थोडे तरी पयशे परत दिवपाचो यत्न करतात. म्हजेर वा आमच्या पक्षाचेर उलोवपी लोकांनी हे बँके विशींय उलोवचें. कांय उमेदवारांनी लोकांचे पयशे बेकायदेशीरपणान लुटले. कांय जाणांनी सत्तेचो दुरुपेग केलो. आमी राजकारणाचो वापर स्वता खातीर केन्नाच करूंक ना. आमी आनी आमच्या पक्षा खातीर सदांच देश आनी राज्य पयलें, अशें तांणी फुडें सांगलें.