गरज थंय बायल उपनिरीक्षक नेमपाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : ‘भांगरभूंय’ दिसाळ्याचेर ५ फेब्रुवारीक पयल्या पानाचेर ‘पुलीस स्टेशनांनी बायलां उपनिरिक्षकांचो उणाव’ ह्या माथाळ्या खाला बातमी आयिल्ली. तिची गंभीर दखल पुलीस खात्यान घेवन ७ जानेवारीक बदल्यो आनी नियुक्तीचो आदेश जारी केलो. ह्या आदेशा वरवीं गरजेच्या पुलीस स्टेशनांत बायलां उपनिरीक्षकांची नेमणूक करपा वांगडा १८९ पुलिसांच्यो बदल्यो केल्यात.
कायद्या प्रमाण बायलो वा चलयां कडेन संबंदी गुन्यांवांची नोंद करपा खातीर बायल उपनिरीक्षकांची गरजेची आसता. मात तो उपलब्ध नाशिल्ल्यान कांय फावटीं दादलो उपनिरीक्षकांक गुन्यांव दाखल करचो पडटा. उपरांत तो गुन्यांव बायलां उपनिरीक्षका कडेन वर्ग करता वा दुसर्‍या स्टेशनांतल्या बायलां उपनिरीक्षक आयल्या उपरांत तिका गुन्यांवाची प्रक्रिया करची पडटा. ताका लागून गुन्यांवांचो तपास योग्य वेळार जायना. तशेंच ताका अटकपूर्व जामीन दाखल करपा खातीर वेळ मेळटा. अशे परिस्थितींत कांय फावटीं जिल्हो अधीक्षक दुसर्‍या स्टेशनांतल्या बायलां उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीचो आदेश जारी करतात. कांय बायलां उपनिरीक्षक हेर विभागांत सेवा केल्ल्याचें मुखार आयलां. तांची योग्य सुवातेर नेमणूक करपाची मागणी बिगर सरकारी संस्थांनी केल्या.
मजगतीं, राज्यांतल्या ३१ मदल्या फकत ११ पुलीस स्टेशनांनी बायलां उपनिरीक्षक सेवा दितात. हेर उपनिरीक्षक विवीध विभागांत वा सुटयेर आशिल्ल्यान चडश्या स्टेशनांनी बायलां उपनिरीक्षकांचो उणाव आसा. ताचे खातीर खात्यान योग्य वेवस्था करपाची गरज आसा, अशी बातमी ‘भांगरभूंय’ दिसाळ्यांत ५ जानेवारीक आयिल्ली. हे बातमेची दखल घेवन पुलीस खात्यान ७ जानेवारीक बदल्यो आनी नियुक्तीचो आदेश जारी करून बायलां उपनिरीक्षकांचो उणाव भरून काडला.