गन आयलँड – सैम, संशोधन आनी साहित्याचो मिलाप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

“लेखक वा कलाकार आपल्या कला प्रदर्शनांत सैम आनी ताचेर चालू आशिल्ल्या आतंकाचेर फावो तसो भर दिना” अशें अमिताव घोष हांणी आपल्या “द ग्रेट डिरँजमँट” पुस्तकांत म्हणलां. तोच विचार घेवन तांणी आपली णवी कादंबरी उजवाडाक हाडल्या.
गन आयलँड ही कादंबरी लेखक घोष हांणी 2019 वर्सा उजवाडाक हाडली. पँग्विन हे नामनेचे प्रकाशन संस्थेन पुस्तकाचें प्रकाशन केलां. भारतांत इंग्लीश भाशेंत साहित्य रचपी लेखक कमी आसात आनी तातूंत आंतरराष्ट्रीय मळार नामना जोडिल्ले लेखक आनिकूय कमी. घोष हांणी मोट्या प्रमाणांत लिखाण चालू दवरून, भारतीय साहित्याक जगभर पावयलां. तांचीं पुस्तकां दर एका साहित्य मोगीच्या संग्रहांत आसतलींच. “द हंग्री टायड”, “सी ऑफ पोपीस”, “द ग्लास पॅलस”, “शॅडो लायन्स”, ह्यो तांच्यो कांय तोखणायेच्यो कादंबर्‍यो उजवाडाक आयल्यात.
घोष हांचें साहित्य तुमी चाळ्ळां जाल्यार तुमकां दर एका पुस्तकांत कांय समान गजाली सांपडटल्यो. पयली म्हणल्यार, तांची कादंबरी सदांच व्हड (आनी जडूय) आसता. कांय पानांनी पुस्तक सोंपयलें, अशें ते केन्नाच करिनात. तांच्या पुस्तकांत सगळेंच सांपडटा – मोग, द्वेश, झूज, समाजीक – भलायकेचें विशय, सैम आनी भुंयेच्या रक्षणाचेर चर्चा, इतिहास, विज्ञान आनी भुगोल हे सगळे विशय एक कपयाळें विणिल्ले भशेन तांचे कादंबरेंत सांपडटात. तांच्या कांय पुस्तकांक ग्रंथ म्हणप चुकीचें थारचेना.
हें पुस्तक तांचें लिखाण शैलींत सारके बसता. कादंबरेंत पात्रां खूब आसात, पूण एक मुखेल पात्र आसून लेगीत ताका मुखेल पात्र म्हणन दिसना. कादंबरेचें कथानक जड आनी विंगड विंगड काणयांनी कचकचीत भरलां. बंगाली लोकवेद, धर्मीक विशय, पर्यावरणीय मुद्दे, साहित्य, आयज समाजांत चलिल्लो भ्रश्टाचार, सगळेच विशय लेखकान हे कादंबरेंत हाताळ्ळ्यात. कादंबरेंत “दीनानाथ वा दीन दत्ता” हो वाचकांक काणी सांगता. ब्रुकलीन ह्या अमेरिकन शारांत स्थायीक जाल्लो दीन दत्ता मूळ कोलकाताचो. ताका एक “बोंदुकी सादागर” आनी मनसा देवीची मिथक काणी सांपडटा. काणयेंत तो बोदुकी सादागर वा बंदूकी सौदागर वा बंदूक विकपी वेपारी मनसा देवीचो भक्त कसो जालो तें स्पश्ट केला. मनसा देवीक सरपांची देवी म्हणटात आनी तिचें देवूळ सुंदरबनांत आसता. दीन दत्ता ते देवूळ सोदत सुंदरबनांत वता पूण थंय जें घडटा तें परत अमेरिकेंत वचून लेगीत दीन विसरूंक शकना. फुडें तो त्या बोंदुकी सदागराचेर सोद चालू करता आनी काणयेचें कथानक फुडें वता. पुस्तकांत आयज चलिल्ल्या पर्यावरणीय र्‍हासाचेर खूब भर दिला. एकूच लेखक, एकेच कादंबरेंत इतले विशय कशें मांडूंक शकता काय? हो अजापाचो प्रस्न वाचकांक पडटा.
पुस्तकाचें मुखपृश्ट तोखणायेचें. वेगळेंच आनी डिजायनान अप्रूप अशें चित्र प्रस्तृत करता. पुस्तकाचे विशय आनी मुखपृश्टाचें चित्र वा ताचो काळोच रंग कादंबरेच्या कथानकाची सोबाय वाडयता. कांय पात्रां लेखकान आपल्या “हंग्री टायड” हे कादंबरेंतल्यो घेतल्यात. टीपू, सुंदरबनांतलो चलो, पिया रोय ही मरिन बायोलॉजिस्ट (marine biologist) आनी अशीं पात्रां ह्या पुस्तकांत परत हजर जाल्यांत. लेखकाच्या मनांत तीं अजून रुजल्यांत अशें वाचकांक जाणवता. गन आयलँड हें पुस्तक तुमी मुजरत वाच्चें.

गौरवी केणी खंवटे
7798791183